Vietcombank Bình Dương tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/9/2022, Vietcombank Bình Dương đã tham dự và trao ủng hộ số tiền hơn 100 triệu đồng chương trình ngày hội trung thu và trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần XXI tỉnh Bình Dương năm 2022.

Đại diện Vietcombank Bình Dương, bà Đặng Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chi nhánh trao biển tượng trưng ủng hộ cho chương trình ngày hội trung thu và trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lần XXI tỉnh Bình Dương năm 2022

Đây là hoạt động an sinh xã hội được Vietcombank Bình Dương triển khai hàng năm nhằm chung tay cùng tỉnh nhà trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các mầm non tương lai của đất nước.

Bà Đặng Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương (thứ 2 từ phải sang) trao biển tượng trưng ủng hộ 100 triệu đồng mua sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Đại diện Chi nhánh, bà Đặng Thị Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Vietcombank Bình Dương (thứ 3 từ phải sang) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trong công tác phối hợp và triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

Trước đó vào chiều ngày 06/9/2022, Vietcombank Bình Dương đã tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình hành động số 93-CTr/TU ngày 23/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức. Tại Hội nghị, Vietcombank Bình Dương đã trao tặng kinh phí 100 triệu đồng mua sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, đồng thời vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen do đã có thành tích trong công tác phối hợp và triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

VCB News