Vietcombank Bến Tre tổ chức Hội nghị Người lao động

Ngày 19/3/2022, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Bến Tre đã trang trọng tổ chức Hội nghị Người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có đ/c Trần Văn Thuận - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh; đ/c Lê Chí Quế - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc; đ/c Trần Công Thiện - Chủ tịch công đoàn cơ sở, cùng lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động tại chi nhánh.

Tại hội nghị, chi nhánh đã tổng kết những thành quả tích cực đạt được trong hoạt động kinh doanh năm 2021 và đánh giá những tồn tại hạn chế, lắng nghe các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đóng góp xây dựng kế hoạch kinh doanh của các phòng, ban chi nhánh.

Ông Trần Văn Thuận - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Bến Tre phát biểu tại hội nghị

Hội nghị là sự kiện quan trọng đối với cán bộ nhân viên nhằm phát huy tính dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động về đọc, hiểu và ký xác nhận cam kết thực hiện 5 giá trị văn hóa và 10 hành vi tương ứng

Trên tinh thần dân chủ, công khai, để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở, hội nghị đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhiệm kỳ mới 2022 - 2024, bầu đại diện chi nhánh tham dự hội nghị cấp trên và phát động phong trào thi đua năm 2022, thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên chi nhánh ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra trong năm 2022.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao văn hoá doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết, gắn bó của đoàn viên, người lao động, hội nghị cũng đã triển khai lễ phát động cam kết thực hiện 5 giá trị văn hóa và 10 hành vi tương ứng tại chi nhánh. Toàn thể cán bộ nhân viên đã giam gia lễ phát động về đọc, hiểu và ký cam kết thực hiện 5 giá trị văn hóa và 10 hành vi tương ứng năm 2022./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận