Triển khai đồng bộ mô hình bán lẻ RTOM tại các điểm giao dịch Vietcombank Bình Dương

Sáng ngày 03/10/2022, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Bình Dương đã tổ chức lễ triển khai mô hình hoạt động bán lẻ RTOM đồng bộ tại các điểm giao dịch. Tham dự chương trình có các thành viên Ban Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban có liên quan.

Trong hơn 03 tháng triển khai thí điểm đợt 1 mô hình RTOM tại trụ sở chi nhánh và Phòng giao dịch Tân Uyên từ tháng 6/2022, công tác chăm sóc và phục vụ khách hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ khách hàng được giới thiệu, bán chéo thành công các sản phẩm dịch vụ Vietcombank từ các bộ phận ngày càng được cải thiện.

Ban Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban bày tỏ quyết tâm triển khai thành công mô hình RTOM

Với đợt triển khai này, chi nhánh kỳ vọng các phòng giao dịch còn lại sẽ tiếp nối thành công cũng như khắc phục những tồn tại trong giai đoạn thí điểm vừa qua, qua đó tạo sự đồng bộ khi triển khai mô hình này tại các phòng ban, đóng góp tích cực, hiệu quả vào kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng như góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược “Đứng đầu trải nghiệm khách hàng” khi đến giao dịch với Vietcombank.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận