Thư chúc mừng của Ban lãnh đạo Vietcombank gửi nữ khách hàng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam gửi thư chúc mừng tới các Quý nữ khách hàng của Vietcombank.

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận