Thông báo gia hạn chương trình “Niềm vui nhân 20 lần với thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business”

​Vietcombank xin thông báo gia hạn chương trình “Niềm vui nhân 20 lần với thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business" như sau:

*Thời gian gia hạn: Từ ngày 01/06/2022 đến 31/12/2022

Chia làm 02 giai đoạn triển khai:

-Giai đoạn 3: 01/06/2022 – 30/09/2022

-Giai đoạn 4: 01/10/2022 – 31/12/2022

Lưu ý: Vietcombank tổng kết trả thưởng cho khách hàng đủ điều kiện trả thưởng sau khi kết thúc mỗi giai đoạn triển khai

*Các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi, cụ thể:

-Đối tượng: Khách hàng là doanh nghiệp (tính theo CIF tại Vietcombank) đang sở hữu thẻ Vietcombank Visa Business, bao gồm các loại thẻ sau:

Thẻ TDQT Vietcombank Visa Business

và/hoặc Thẻ GNQT Vietcombank Visa Business

-Nội dung ưu đãi

         Ưu đãi 1:

-Miễn phí thường niên năm đầu thẻ TDQT Vietcombank Visa Business

-Miễn phí duy trì tài khoản năm đầu thẻ GNQT Vietcombank Visa Business

(*) Ghi chú: Mỗi khách hàng được miễn phí thường niên/duy trì tài khoản cho 5 thẻ phát hành đầu tiên trong cả CTKM (bao gồm 4 giai đoạn triển khai).

Ưu đãi 2: Tặng 20 lần tỷ lệ hoàn tiền của thẻ (*), tương ứng hoàn tiền 6% cho chủ thẻ GNQT Vietcombank Visa Business và 8% cho thẻ TDQT Vietcombank Visa Business.

(*) Ghi chú:

Tỷ lệ hoàn tiền theo tính năng sản phẩm thẻ là 0,3% cho thẻ GNQT Vietcombank Visa Business và 0,4% cho thẻ TDQT Vietcombank Visa Business.  

Mỗi khách hàng (theo CIF doanh nghiệp) được hoàn tối đa 1 triệu đồng trong cả CTKM (bao gồm 4 giai đoạn triển khai).

Chương trình áp dụng theo các điều kiện điều khoản trong thể lệ chương trình, chi tiết xem tại đây.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận