Thông báo điều chỉnh thể lệ một số chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua bảo hiểm FWD tại Vietcombank

Được sự phê duyệt của cơ quan chức năng, Vietcombank và FWD Việt Nam thông báo điều chỉnh nội dung một số chương trình khuyến mại (CTKM) dành cho khách hàng mua bảo hiểm FWD tại Vietcombank.

STT

Chương trình khuyến mại

Nội dung điều chỉnh

Thể lệ mới

1

Vững tin sống đầy

Điều chỉnh về đối tượng khách hàng của chương trình khuyến mại:

Không bao gồm các hợp đồng bảo hiểm do Vietcombank mua cho cán bộ nhân viên.

Thời hạn áp dụng điều chỉnh: Từ ngày 19/12/2022.

Tại đây

2

CTKM dành cho khách hàng doanh nghiệp khi mua sản phẩm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 được phân phối tại hệ thống Vietcombank thông qua Tư vấn tài chính (FSC/SFSC) của FWD

Điều chỉnh về đối tượng khách hàng của chương trình khuyến mại:

Không bao gồm các hợp đồng bảo hiểm do Vietcombank mua cho cán bộ nhân viên.

Thời hạn áp dụng điều chỉnh: Từ ngày 21/12/2022.

Tại đây

  • Các nội dung khác của CTKM không thay đổi.
  • Các điều chỉnh nội dung CTKM nêu trên không ảnh hưởng đến các hợp đồng đủ điều kiện hưởng khuyến mại trước thời hạn áp dụng điều chỉnh.

Cả hai CTKM nêu trên đều đang tiếp tục được triển khai đến hết ngày 31/12/2022, Quý khách hàng hãy đến các điểm giao dịch của Vietcombank để được tư vấn chi tiết về chương trình và có cơ hội nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn.

VCB News


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận