Thông báo điều chỉnh phạm vi áp dụng với giao dịch nạp tiền ví điện tử

Nhằm đảm bảo an toàn trong giao dịch tài chính cho Khách hàng, Vietcombank trân trọng thông báo, kể từ ngày 10/02/2022, quy định đối với dịch vụ nạp tiền vào Ví điện tử sử dụng nguồn thẻ ghi nợ do Vietcombank phát hành (Dịch vụ nạp tiền) như sau:

-  Vietcombank chỉ cung cấp dịch vụ nạp tiền đối với các Ví điện tử liên kết trực tiếp với Vietcombank – là các Ví điện tử thuộc đơn vị Ví điện tử có ký kết thỏa thuận triển khai dịch vụ Nạp, Rút Ví điện tử và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về định danh khách hàng nạp rút tiền từ thẻ ghi nợ Vietcombank.

-  Đối với các Ví điện tử chưa liên kết trực tiếp với Vietcombank, Khách hàng sẽ không thực hiện được Dịch vụ nạp tiền (có thể Khách hàng đã thực hiện được trước đây).

Danh sách các Ví điện tử liên kết trực tiếp với Vietcombank tại đây

-  Vietcombank sẽ tiếp tục mở rộng danh sách các Ví điện tử liên kết trực tiếp nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của Khách hàng.

Trân trọng!

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận