Tặng đến 15% phí khi mua sản phẩm bảo hiểm “FWD nâng tầm vị thế 2.0” tại Vietcombank

Từ ngày 13/09/2022, Vietcombank và FWD Việt Nam triển khai chương trình khuyến mại “Thêm an tâm – Nâng tầm bảo vệ 2.0” với ưu đãi tặng đến 15% phí bảo hiểm khi mua sản phẩm “FWD Nâng tầm vị thế 2.0” tại Vietcombank.

Quà tặng của chương trình là Tiền được phân bổ vào Tài khoản đầu tư thêm của hợp đồng bảo hiểm. Giá trị quà tặng tương ứng với mức phí bảo hiểm năm đầu của khách hàng (bao gồm cả sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ) cụ thể như sau:

Mức phí bảo hiểm của hợp đồng

Giá trị quà tặng phân bổ vào  Tài khoản đầu tư thêm (VND)

Từ 35 đến dưới 60 triệu đồng

2.500.000

Từ 60 đến dưới 100 triệu đồng

5.500.000

Từ 100 đến dưới 150 triệu đồng

11.000.000

Từ 150 đến dưới 200 triệu đồng

20.000.000

Từ 200 triệu đồng trở lên

15% * Phí bảo hiểm

THAM KHẢO THÔNG TIN CHI TIẾT

Quà tặng được áp dụng trên từng hợp đồng bảo hiểm. Một khách hàng có thể nhận được nhiều ưu đãi tương ứng với số lượng hợp đồng bảo hiểm khách hàng mua.

Chương trình áp dụng từ ngày 13/09/2022 đến hết 30/09/2022.

 “FWD Nâng tầm vị thế 2.0” là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư thế hệ mới, vừa được Vietcombank và FWD Việt Nam giới thiệu từ ngày 05/09/2022 vừa qua với nhiều ưu điểm gia tăng quyền lợi về đầu tư, đồng thời nâng mức bảo vệ lên đến 380% số tiền bảo hiểm. Sản phẩm được phân phối qua hơn 600 điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc.

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm tại đây.

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận