Ngày hội gia đình Vietcombank Hưng Yên

Nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn, kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt, đồng thời là cơ hội để các cán bộ nhân viên của Vietcombank Hưng Yên gắn kết tình cảm, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, thể hiện tài năng, ngày 4/12/2022, Vietcombank Hưng Yên đã tổ chức “Ngày hội gia đình năm 2022”.

Vietcombank Hưng Yên tổ chức giải chạy chào mừng ngày hội gia đình

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức sân chơi cho một tâp thể, ngày hội gia đình là dịp tôn vinh giá trị văn hóa gia đình cũng như bản sắc văn hóa của Vietcombank, nơi mà Ban Giám đốc hiểu hơn về cuộc sống gia đình của từng cán bộ và cũng là nơi để các cán bộ có những giây phút được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và chia sẻ, góp phần thúc đẩy các phong trào, nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh.

Team building “Chinh phục đỉnh cao” gắn kết tập thể gia đình Vietcombank Hưng Yên

Vietcombank Hưng Yên tổ chức giải bóng đá giao lưu chào mừng ngày hội gia đình

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của gia đình đối với sự phát triển chung của xã hội. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành một xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình’’. Theo lời dạy của Bác, Vietcombank Hưng Yên trong nhiều năm qua luôn tổ chức ngày hội gia đình, qua đó nuôi dưỡng những tình cảm đẹp, những giá trị nhân văn cao quý, thúc đẩy sự đoàn kết và gắn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ, đưa chi nhánh phát triển ngày càng bền vững.

VCB News