Ngập tràn ưu đãi khi phát hành thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express

Vietcombank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng khi phát hành thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express

 1. Thời gian khuyến mại: t01/06/2022 đến 30/09/2022, trong đó:
 • Thời gian phát hành thẻ: từ 01/06/2022 đến 31/08/2022
 • Thời gian chi tiêu thẻ: từ 01/06/2022 – 30/09/2022.
 1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: toàn quốc.
 2. Khách hàng: Chủ thẻ phát hành thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express (Amex BSV) thỏa mãn điều kiện:
 • Chủ thẻ phát hành mới lần đầu thẻ Amex BSV, hoặc
 • Chủ thẻ phát hành lại thẻ Amex BSV (áp dụng cho chủ thẻ đã khóa thẻ Amex BSV trước ngày 01/06/2022).
 • Phát hành trong thời gian từ 01/06/2022 đến 31/08/2022.
 1. Nội dung chi tiết ưu đãi: 
 • Ưu đãi 1: Tặng dặm thưởng Bông Sen Vàng theo hạng thẻ Amex BSV.
 • Hạng Platinum: tặng 3.000 dặm.
 • Hạng Vàng/Chuẩn:  tặng 2.000 dặm.
 • Ưu đãi 2: Tặng thẻ hội viên Bông Sen Vàng cho khách hàng đạt doanh số chi tiêu (DSCT) trong thời gian từ 01/06/2022 đến 30/09/2022:

DSCT (VND)

Giải thưởng

Từ 30.000.000

Thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Titan.

Đối với chủ thẻ đã có thẻ Titan: gia hạn thêm 1 năm

Từ 80.000.000

Thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Vàng.

 Đối với chủ thẻ đã có thẻ Vàng: gia hạn thêm 1 năm


Thể lệ chi tiết tại đây


VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận