Đào tạo nghiệp vụ Tài trợ thương mại tại Vietcombank Long An

Ngày 20/08/2022, Trung tâm Tài trợ thương mại TSC đã tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ tài trợ thương mại (TTTM) cho 93 lãnh đạo/cán bộ tại chi nhánh Long An thuộc các phòng Quản lý nợ, phòng KHDN, Khách hàng bán lẻ, Dịch vụ khách hàng và các phòng giao dịch.

Các giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm tại buổi đào tạo

Nội dung đào tạo gồm: tổng quan về nghiệp vụ TTTM; giao dịch TTTM tại Vietcombank (quy trình – con người – công nghệ); thực hành các tình huống.

Khóa học đã giúp học viên nắm được quy trình nghiệp vụ TTTM hiện hành, qua đó nâng cao chất lượng tư vấn giao dịch TTTM đến khách hàng.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận