Đảng ủy Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2022

Ngày 25/10/2022, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho 265 học viên là đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Lớp học vinh dự được đón đồng chí (đ/c) Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank đến tham dự và phát biểu chỉ đạo. Lớp học có sự tham gia giảng dạy của các báo cáo viên có bề dày kinh nghiệm. Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank đã nhận định: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, công tác phát triển đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ts. Nguyễn Thị Tiếp - Báo cáo viên Trung ương giảng dạy chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Do vậy, bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh, Đảng uỷ Vietcombank luôn quan tâm chăm lo, chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; quan tâm nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động kinh doanh; thường xuyên quan tâm, bám sát cơ sở, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi và động viên kịp thời để các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Đảng bộ Vietcombank có 82 tổ chức đảng cơ sở gồm 21 đảng bộ và 61 chi bộ cơ sở với 4016 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Vietcombank đã kết nạp được 203/200 đồng chí đạt 101,5% kế hoạch năm.

Quang cảnh lớp học

Đ/c Đỗ Việt Hùng quán triệt: Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng là điều kiện bắt buộc để được xem xét kết nạp Đảng, đồng thời là cơ hội để các quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức về Đảng và hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua khoá học này các quần chúng ưu tú tự xây dựng cho mình phương hướng và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; rèn luyện, xây dựng đạo đức tác phong lối sống.

Đ/c Phó Bí thư thường trực đề nghị mỗi học viên cần nêu cao ý thức học tập; nghiêm túc, tập trung để tiếp thu đầy đủ nội dung chương trình học tập; chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy của lớp học. Sau khóa học này các học viên cần không ngừng phấn đấu, rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong và lối sống tốt đẹp của quần chúng ưu tú, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Toàn thể lớp học chụp hình lưu niệm tại khu di tích Trung ương thời kỳ chống Mỹ (K9 - Đá Chông)

Lớp học diễn ra trong 04 ngày từ ngày 25-28/10/2022 với các chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 27/10/2022, toàn thể lớp học đã tham gia chuyến đi thực tế tại Khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch và Khu di tích Trung ương thời kỳ chống Mỹ (K9 - Đá Chông).

   VCB News