Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 2 ngày 05 và 06/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP Hà Nội và 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII (điểm cầu trung tâm).

Hình ảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội trường Diên Hồng – tòa nhà Quốc hội, nhìn từ điểm cầu tại Hội trường tầng 19 – TSC Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; các cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, tại điểm cầu Diên Hồng – Nhà Quốc hội, đại diện Đảng ủy Vietcombank có đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; tại điểm cầu Trụ sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải TSC, Hà Nội, có các đ/c: đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; Các đ/c ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát; Chủ tịch Công đoàn Vietcombank; Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank; Cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Trụ sở chính (TSC); toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vietcombank Tower. Bên cạnh điểm cầu chính tại TSC còn có các điểm cầu tại các Đảng bộ/Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank với thành phần tham dự là toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ/ Chi bộ cơ sở.

Đ/c Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Những chuyên đề này do các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đ/c Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Phát biểu Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đ/c Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, bài bản; đồng thời phân tích, nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong các Nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 6. Đ/c Võ văn Thưởng đề nghị, ngay sau Hội nghị quán triệt, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và thấm nhuần các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Sau chương trình quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dành 0,5 ngày để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận