Đảng ủy Vietcombank Thăng Long chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy Vietcombank và thông báo số 26-KH/ĐU.TLO ngày 15/06/2022 của Đảng ủy Vietcombank Thăng Long về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, 5 chi bộ thuộc Đảng bộ Vietcombank Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2022-2025; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và bầu Ban chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư cho nhiệm kỳ mới.

Tại trụ sở Chi nhánh Thăng Long - 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chi nhánh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025: chiều ngày 25/7/2022, Chi bộ 2 gồm: Phòng Quản lý nợ, phòng Hành chính nhân sự và phòng Kế toán được Đảng ủy Chi nhánh lựa chọn là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm công tác tổ chức cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chi nhánh.

Đ/c Nguyễn Danh Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Thăng Long (hàng đầu tiên, thứ 6 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Chi ủy khóa mới Chi bộ 2

Tiếp đó, chiều ngày 25/8 và 30/8/2022 Chi bộ 1 gồm 2 phòng: phòng Khách hàng Doanh Nghiệp (KHDN), phòng Khách hàng bán lẻ (KHBL); Chi bộ 4 gồm các Phòng giao dịch (PGD) Nguyễn Cơ Thạch, PGD Cầu Diễn, PGD Nguyễn Văn Huyên; Chi bộ 3 (phòng Dịch vụ khách hàng, phòng Ngân quỹ) và Chi bộ 5 (PGD Phạm Hùng, PDG Khúc Thừa Dụ và PGD Thụy Khuê) cũng đã trang trọng tổ chức Đại hội của 4 chi bộ.

Đại hội các chi bộ vinh dự được đón đ/c Nguyễn Danh Phương - Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy Vietcombank Thăng Long, Giám đốc Chi nhánh; các đ/c trong BCH Đảng bộ Vietcombank Thăng Long; các đ/c thành viên Ban giám đốc Chi nhánh; các đ/c Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên của các Chi bộ thuộc Đảng bộ Vietcombank Thăng Long; đại diện BCH Đoàn thanh niên Vietcombank Thăng Long cùng toàn thể Đảng viên và quần chúng ưu tú của 5 chi bộ.

Đ/c Nguyễn Danh Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Thăng Long (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cho Chi ủy Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025

Đ/c Nguyễn Danh Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Thăng Long (ngoài cùng bên phải) tặng hoa cho Chi ủy Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2022-2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe toàn văn các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong 5 Chi bộ, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của các Chi bộ, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Danh Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Thăng Long (thứ ba từ phải sang) tặng hoa cho Chi ủy khóa mới Chi bộ 5

Nhiệm kỳ 2020-2022 của 5 Chi bộ diễn ra trong bối cảnh thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, sự lây lan nhanh và nghiêm trọng tại hơn 200 quốc gia đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng rủi ro tài chính, đưa kinh tế thế giới vào vòng suy giảm. Nền kinh tế Việt Nam, ngành tài chính, ngân hàng nói chung và Vietcombank Thăng Long nói riêng cũng chịu những tác động không nhỏ của đại dịch. Trong bối cảnh đó, tập thể và mỗi cán bộ, Đảng viên của 5 chi bộ đã phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, khắc phục mọi khó khăn; bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Vietcombank và Đảng ủy Vietcombank Thăng Long để lãnh đạo và triển khai hiệu quả, có trọng tâm các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kép: nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2022 và tăng cường bảo vệ sức khỏe đảm bảo an toàn vượt qua đại dịch.

Báo cáo chính trị của 5 Chi bộ tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các Chi bộ đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: 

Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy Chi bộ đã lãnh đạo các Phòng đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp tích cực giúp Chi nhánh hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Điển hình như các chỉ tiêu về huy động vốn, dư nợ tín dụng và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, phát triển khách hàng mới và dịch vụ ngân hàng điện tử đều đảm bảo gia tăng hiệu quả bám sát theo kế hoạch chung của Vietcombank và của Vietcombank Thăng Long.

Thứ hai, về công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên; công tác quản lý, giáo dục Đảng viên luôn được chú trọng; quan tâm phân công công tác cho Đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ. Phương thức lãnh đạo của Chi bộ được đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cán bộ, đảng viên; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, kịp thời.

Các đại biểu biểu quyết ý kiến bằng hình thức giơ thẻ Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại các Đại hội, đồng chí Nguyễn Danh Phương - Ủy viên BCH Đảng Bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy Vietcombank Thăng Long, Giám đốc Chi nhánh đã đánh giá cao những thành quả mà 5 Chi bộ thuộc Đảng bộ Chi nhánh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bởi đây là đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ Chi nhánh cũng như hệ thống Vietcombank. Kết quả đó là minh chứng cho sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng ủy Vietcombank Thăng Long, tinh thần đoàn kết đồng lòng, sự nỗ lực cống hiến của các cán bộ, đảng viên Chi bộ. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số điểm chưa đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của các Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua và cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí yêu cầu, trong phương hướng hành động nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng, quan tâm thực hiện tốt việc phát triển Đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời chú trọng đến các nhiệm vụ chuyên môn. 

Sau 3 ngày làm việc trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Chi bộ của 5 chi bộ thuộc Đảng bộ Vietcombank Thăng Long nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận