Đảng ủy Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ phòng Dịch vụ khách hàng tổ chức 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thực hiện kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy Vietcombank và được sự chấp thuận của Đảng ủy Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 30/7/2022, Chi bộ phòng Dịch vụ Khách hàng Tổ chức 1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 (đại hội chi bộ trực thuộc điểm) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Lập - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh; đồng chí Trương Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Phó Giám đốc Chi nhánh, các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH Đảng bộ Chi nhánh, cùng các đồng chí là Bí thư các Chi bộ trực thuộc và 27 đảng viên của Chi bộ phòng Dịch vụ Khách hàng (DVKH) Tổ chức 1.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Báo cáo chính trị của Chi bộ tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ phòng DVKH Tổ chức 1 đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy Chi bộ đã lãnh đạo Phòng đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp tích cực giúp Chi nhánh hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao. Điển hình như tăng trưởng huy động vốn với tốc độ bình quân 14%/năm, đặc biệt nguồn vốn bán buôn và bảo hiểm xã hội đều có tốc độ tăng trưởng cao. Phòng đã tích cực tiếp cận và thu hút được nguồn vốn lớn từ các tập đoàn, tổng công ty, các trường học, bệnh viện trên địa bàn; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt cho các đối tượng trường học, bệnh viện, hành chính công, chung cư, các công ty bảo hiểm, logistic,… góp phần cho Chi nhánh trong việc gia tăng dòng vốn giá rẻ không kỳ hạn và gia tăng tất cả các dịch vụ bán lẻ kèm theo.​​​​​​​

Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Về công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên; công tác quản lý, giáo dục đảng viên luôn được chú trọng; quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Chi bộ. Phương thức lãnh đạo của Chi bộ được đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được nâng cao. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cán bộ, đảng viên; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, kịp thời.

Các đảng viên biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lập - Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Chi nhánh nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của đại hội điểm; ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi bộ và Chi ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu, trong phương hướng hành động nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng, quan tâm thực hiện tốt việc phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời chú trọng đến các nhiệm vụ chuyên môn: chú trọng công tác huy động vốn: tăng cường tiếp cận dịch vụ payroll cho các khách hàng hiện hữu; tiếp cận bán sản phẩm trọn gói để tăng mức độ gắn bó của khách hàng. Trong công tác thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường tiếp cận các đơn vị hành chính công, sở ban ngành, bệnh viện, trường học để triển khai dịch vụ thanh toán qua thẻ, QR code, thanh toán billing qua VCB Digibank… và các nội dung khác trong công tác phát triển khách hàng mới, phát triển sản phẩm ngân hàng số, công tác thu dịch vụ, công tác đào tạo nhân sự; công tác giao kế hoạch và đánh giá thực hiện kế hoạch…

Đảng viên trẻ Nguyễn Minh Trí trình bày tham luận tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Đoàn Thị Phương Chi - Trưởng phòng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư; đồng chí Hoàng Thị Thanh Hà - Phó Trưởng phòng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Đỗ Thị Hải Trang - Phó Trưởng phòng được bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Lập (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã thông qua nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của Chi bộ, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Chi bộ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Sau 1/2 ngày làm việc trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Chi bộ Phòng DVKH Tổ chức 1 thuộc Đảng bộ Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã hoàn thành tất cả các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận