Đảng bộ Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày 25/05/2022, tại trụ sở Vietcombank Hà Nội, 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (Lớp bồi dưỡng đảng viên mới).

Tới dự, về phía giảng viên thuộc Đảng ủy cấp trên có: Ths. Ngô Thị Hồng Ninh - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW).

Ths. Ngô Thị Hồng Ninh - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW giảng chuyên đề “Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”

Về phía Đảng bộ Vietcombank có: đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy, Ban Tổ chức & Nhân sự. Dự học trực tiếp là đảng viên mới thuộc Đảng bộ Vietcombank TSC. Các đảng viên mới thuộc 31 Đảng bộ/Chi bộ các chi nhánh, công ty trực thuộc trong toàn hệ thống Vietcombank tham dự thông qua hình thức cầu truyền hình.

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc

Khai mạc lớp học, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank đã phát biểu: “Tronng những năm qua, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã đoàn kết, đồng lòng, lãnh đạo, chỉ đạo Vietcombank vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam. Vietcombank không chỉ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà còn thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh, Đảng ủy Vietcombank luôn quan tâm chăm lo, chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Tổng số Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Vietcombank hiện nay là 80 tổ chức cơ sở Đảng với 4.000 đảng viên. Quý I/2022, Đảng ủy Vietcombank đã kết nạp được 97/200 đảng viên mới, đạt 48,5% kế hoạch năm, trong đó, tỷ lệ nữ là 62/97 đạt 63,9% và đảng viên trong độ tuổi đoàn là 59/97 chiếm 60,8%; chuyển Đảng chính thức cho 31 đồng chí đảm bảo chất lượng, điều kiện, tiêu chuẩn đúng quy định”.

Các Đảng bộ, Chi bộ tham gia lớp học qua cầu truyền hình

Cũng tại buổi khai giảng, đồng chí Đỗ Việt Hùng đã nhấn mạnh: Đảng viên mới tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị là quy định của Đảng, là cơ hội để các đảng viên mới được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm được đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Khóa học này sẽ giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn về Đảng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, không ngừng phấn đấu học tập, và trong công tác. Đ/c Đỗ Việt Hùng cũng yêu cầu mỗi học viên cần nêu cao ý thức học tập, nghiêm túc, tập trung để tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề, phát huy tích cực trong học tập, mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi cùng với các báo cáo viên để hiểu rõ hơn nội dung các chuyên đề.

Sau phần khai mạc, Ths. Ngô Thị Hồng Ninh - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW truyền đạt tới các học viên 2 chuyên đề lớn “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” và “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”.

Lớp học có 10 chuyên đề lớn diễn ra trong 3 ngày từ 25 - 27/5/2022./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận