Đại hội điểm Chi bộ 1 - Đảng bộ TSC nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

Chiều 1/7/2022, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được sự chấp thuận của Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank, Chi bộ 1 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây cũng là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đảng bộ bộ phận/chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trụ sở chính.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có các đồng chí: đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank; đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC; đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Vietcombank, Phó bí thư Đảng ủy TSC; đ/c Lê Quang Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TSC; đ/c Lê Hoàng Tùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Kế toán trưởng Vietcombank, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TSC cùng các đồng chí là Bí thư/Phó Bí thư/Chi ủy viên các Đảng bộ bộ phận/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trụ sở chính cùng sự tham dự đầy đủ các đảng viên của Chi bộ 1, các đ/c đại diện Đoàn thanh niên Chi đoàn 13 và các quần chúng ưu tú là cán bộ Văn phòng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe toàn văn các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2022-2025.

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietcombank (ngoài cùng bên phải) và đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - UV BTV Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC (ngoài cùng bên trái)  tặng hoa cho Chi ủy khóa mới của Chi bộ 1

Nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ 1 diễn ra trong giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giai đoạn những năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lần thứ IV và Đại hội Đảng bộ Trụ sở chính lần thứ IV. Đây cũng là giai đoạn toàn hệ thống Vietcombank đã cùng đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thực hiện thành công đa mục tiêu: phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cán bộ nhân viên; duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh; chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Trong bối cảnh đó, tập thể Chi bộ 1 và mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ 1 đã quán triệt tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Chi bộ 01 nhiệm kỳ 2020 – 2022; bám sát và triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Vietcombank và Đảng ủy TSC; cụ thể hóa các nội dung của các Nghị quyết vào hoạt động của Chi bộ, tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, có thường xuyên tiến hành kiểm tra nắm bắt kết quả thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết đúng hướng dẫn. Mặt khác, xác định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ 1 luôn duy trì nề nếp sinh hoạt thường xuyên, đúng quy định. Nội dung sinh hoạt vừa bám sát với chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng vừa gắn với hoạt động chuyên môn của Văn phòng. Tập thể Chi bộ và Lãnh đạo Văn phòng đã phân công nhiệm vụ rõ ràng đến từng đảng viên và cán bộ của Văn phòng theo từng nội dung nghiệp vụ cụ thể. Công tác phát triển đảng viên được Chi bộ quan tâm, chú trọng nhằm lựa chọn và bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng những đảng viên mới vừa tốt về phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức vừa tốt về năng lực chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC đã đánh giá cao những thành quả mà Chi bộ 1 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua bởi đây là đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ TSC cũng như hệ thống Vietcombank. Kết quả đó là minh chứng thể hiện vai trò và sự lãnh đạo hiệu quả của cấp uỷ, tinh thần đoàn kết đồng lòng, sự nỗ lực cống hiến của các cán bộ, đảng viên Chi bộ. Mặt khác, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, đ/c Nguyễn Mạnh Hùng cũng chỉ đạo cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tiến hành phân tích, đánh giá sâu sắc những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo và tham luận tại Đại hội, từ đó cấp ủy Chi bộ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát tình hình, lãnh đạo triển khai quyết liệt, có kết quả cao. Hai là phải bám sát các định hướng chỉ đạo, nhiệm vụ, kế hoạch của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Vietcombank, Đảng ủy Trụ sở chính giao, gắn với những mục tiêu nhiệm vụ được quyết nghị tại Đại hội này. Ba là thực hiện tốt việc quán triệt, học tập, triển khai, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ủy cấp trên. Và cuối cùng, cấp ủy và đ/c Bí thư cần tiếp tục nâng cao nhận thức vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện theo chương trình của Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu cử và thông qua Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí: đ/c Nguyễn Ngọc Dũng – Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Gia Nghĩa – Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Vũ Thùy Dương – Chi ủy viên, đồng thời tiến hành thông qua nghị quyết Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư Chi bộ 1 nhiệm kì 2022-2025 bày tỏ: Sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các đ/c lãnh đạo Đảng ủy cấp trên và toàn thể các đ/c đại biểu tham dự Đại hội là nguồn động viên to lớn đối với các đảng viên Chi bộ 1. Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những kết quả đạt được, sn sàng vượt qua khó khăn, cùng với sự lãnh đạo của Chi uỷ Chi bộ 1, toàn thể đảng viên Chi bộ 1 nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Sau nửa ngày làm việc hiệu quả và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ TSC - đại hội điểm cho nhiệm kì 2022-2025 đã hoàn thành tất cả các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp/.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận