Đại hội điểm Chi bộ 01 - Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ thành công tốt đẹp

Vào ngày 7/7/2022, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được sự chấp thuận của Đảng ủy Trụ sở chính Vietcombank, Chi bộ 1 - Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022-2025. Đây cũng là Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trụ sở chính và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng –  Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC, Thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank; đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến (ngoài cùng, bên trái) – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Phó bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc Vietcombank và đ/c Đinh Thị Thái (ngoài cùng, bên phải) – Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TSC, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank lên tặng hoa cho Chi ủy khóa mới của Chi bộ 1 - Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ

Tham dự và chỉ đạo tại Đại hội có các đồng chí: đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Bí thư Đảng ủy TSC, Thành viên HĐQT Vietcombank; đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Phó bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc Vietcombank; đ/c Lê Quang Vinh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy TSC, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; đ/c Đinh Thị Thái – Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TSC, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; đ/c Lê Hoàng Tùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Ủy viên BCH Đảng bộ TSC, Kế toán trưởng Vietcombank, cùng các đồng chí là Bí thư/Phó Bí thư/Chi ủy viên các Đảng bộ bộ phận/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trụ sở chính cùng sự tham dự đầy đủ các đảng viên của Chi bộ 1 và các quần chúng ưu tú là cán bộ Ban Kiểm tra nội bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe toàn văn các báo cáo: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của chi bộ và Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến – Ủy viên BTV Đảng ủy Vietcombank, Phó bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc Vietcombank phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Trụ sở chính, Đảng ủy bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ; kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo Chi bộ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng ủy, Đảng bộ cấp trên; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch công tác do cấp trên giao.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Từ năm 2020 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy TSC, Ban Lãnh đạo, Đảng ủy bộ phận Ban KTNB, Chi bộ 1 đã kết hợp cùng các Chi bộ trong Đảng bộ Bộ phận Ban KTNB, lãnh đạo, chỉ đạo Ban Kiểm tra nội bộ hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao, thực hiện kiểm tra tại 100% các chi nhánh trong toàn hệ thống. Số lượng và chất lượng các cuộc kiểm tra luôn được đảm bảo và ngày càng được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy TSC, Phó Tổng giám đốc Vietcombank đã đánh giá cao những thành quả mà Chi bộ Ban Kiểm tra nội bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua bởi đây là đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Đảng bộ TSC cũng như hệ thống Vietcombank. Mặt khác, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đ/c Phùng Nguyễn Hải Yến cũng chỉ đạo cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là cần tiến hành phân tích, đánh giá, tổng kết thực hiện và những bài học kinh nghiệm cả về thành công cũng như tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, để từ đó Cấp ủy Chi bộ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và lãnh đạo triển khai quyết liệt nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Hai là bám sát định hướng chỉ đạo nhiệm vụ, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank, Đảng ủy TSC, gắn với mục tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Ngành theo hướng nâng cao công tác kiểm tra và cảnh báo rủi ro cho hệ thống trong đó tập trung vào giải pháp cụ thể cho việc xây dựng các kế hoạch về số hóa công tác kiểm tra và cảnh báo rủi ro. Ba là thực hiện tốt việc quán triệt học tập, triển khai, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, công tác thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy cấp trên. Và cuối cùng, cấp ủy và đồng chí bí thư cần tiếp tục nâng cao nhận thức vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, cán bộ Đảng viên phải nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực, nói đi đôi với làm, nghiêm túc giữ kỷ luật của Đảng, đoàn kết nội bộ và tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.

Thực hiện theo chương trình của Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu cử và thông qua Ban Chi ủy gồm 5 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí: đ/c Trần Thị Thu Cúc – Bí thư Chi bộ; đ/c Đoàn Thu Thủy – Phó Bí thư Chi bộ cùng các Chi ủy viên: đ/c Đặng Thị Vân Hà; đ/c Trương Thu Phương và đ/c Nguyễn Hoài Anh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Thu Cúc – Bí thư Chi bộ 1 – Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ nhiệm kì 2022-2025 bày tỏ: Chi ủy Chi bộ 1 Đảng bộ bộ phận Ban KTNB xác định nhiệm vụ chính trị (nhiệm kỳ 2022-2025) còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, để đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra, các đảng viên chi bộ sẽ phải nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo; đoàn kết một lòng, chủ động sáng tạo, xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; đồng thời tham mưu đề xuất cho cấp ủy Chi ủy những chủ trương, biện pháp tối ưu trong tổ chức, triển khai để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau nửa ngày làm việc hiệu quả và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ 1 – Đảng bộ bộ phận Ban Kiểm tra nội bộ nhiệm kì 2022-2025 đã hoàn thành tất cả các chương trình đề ra và thành công tốt đẹp/.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận