Công ty VCBL tổ chức Hội nghi sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 20/07/2022, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 tại Trụ sở chính VCBL và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, theo hình thức trực tuyến giữa hai điểm cầu.

Ông Nguyễn Trung Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo sơ kết hoạt động công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Công ty triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định, quyết định của Đảng ủy cấp trên, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 33-KL/ĐU ngày 05/5/2022 của BCH Đảng bộ Vietcombank về việc bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Công ty VCBL đã trình Đảng ủy cấp trên kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng, đang thẩm định 01 trường hợp trước khi trình đảng ủy cấp trên kết nạp, chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị đúng thời hạn, phát thẻ đảng cho 02 đảng viên chính thức và chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đảng viên chuyển công tác.

Cũng tại Hội nghị, ông Phan Dương - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Tính đến ngày 30/06/2022, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đạt được như sau: Lợi nhuận trước thuế đạt 54% kế hoạch cả năm 2022, tổng tài sản đạt 5.708,1 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 0,56%, ở dưới mức 1% theo kế hoạch HĐQT Vietcombank giao, dư nợ cấp tín dụng đạt 4.659,6 tỷ đồng, tăng 283,5 tỷ đồng tương đương với mức tăng 6,5% so với đầu năm (là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm gần đây).

Trong 06 tháng cuối năm, Công ty sẽ bám sát tình hình thị trường và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm, tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ ngoại bảng, nâng cao hiệu quả trong công tác vốn và công tác quản trị rủi ro... Bằng sự quyết tâm cao, toàn Công ty nỗ lực, phấn đấu, phát huy những mặt làm được và khắc phục triệt để những tồn tại trong 6 tháng đầu năm để quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh HĐQT Vietcombank giao.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận