Chi bộ Vietcombank Bến Tre tổ chức kết nạp đảng viên mới

Ngày 12/10/2022, tại trụ sở chi nhánh, Chi bộ cơ sở Vietcombank Bến Tre đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Tấn Tú - Phó trưởng phòng Khách hàng và quần chúng Nguyễn Bảo Thịnh - Phó trưởng phòng Quản lý nợ.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Thuận - Bí thư chi bộ Vietcombank Bến Tre đã trao quyết định kết nạp đảng viên cho 2 đảng viên mới.

Đồng chí Trần Văn Thuận - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới Nguyễn Tấn Tú  

Đồng chí Trần Văn Thuận - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới Nguyễn Bảo Thịnh  

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 đồng chí đảng viên mới được kết nạp đã tuyên thệ.

Đồng chí Trần Văn Thuận - Bí thư Chi bộ quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận