Chuyển đổi ngoại tệ

Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc 16:21 ngày 12/04/2024
Số tiền quý khách cần bán
Số tiền quý khách cần bán
Số tiền quý khách cần mua
Số tiền quý khách sẽ nhận
Số tiền quý khách sẽ nhận
Số tiền quý khách sẽ trả
VND
Tỷ giá được cập nhật lúc 16:21 ngày 12/04/2024

Tỷ giá ngoại tệ

Ngày cập nhật

Mã ngoại tệ Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Mua chuyển khoản Bán Bán

Dữ liệu đang được cập nhật.
Quý khách vui lòng quay lại sau.

Ghi chú