Bảo vệ vượt trội

An tâm trước rủi ro sức khỏe với mức bảo vệ lên tới 380% số tiền bảo hiểm

Đầu tư đa dạng
Đáp ứng đa dạng các khẩu vị rủi ro đầu tư với 06 Quỹ và 02 Công ty Quản lý quỹ hàng đầu
Phục vụ chuyên biệt
Làm chủ kế hoạch tài chính được thiết kế linh hoạt và tăng quyền chủ động cho Quý Khách

Thông tin nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm
Điều kiện tham gia
Sản phẩm bổ trợ
Thông tin tham khảo

Quyền lợi bảo vệ

 • Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong: tối đa 100% số tiền bảo hiểm + giá trị quỹ hợp đồng
 • Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong do tai nạn: tối đa 200% số tiền bảo hiểm + giá trị quỹ hợp đồng
 • Số tiền bảo hiểm tăng 15% mỗi 03 năm
Mở rộng  Thu gọn 

Quyền lợi đầu tư

 • Hưởng lợi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi từ 06 Quỹ đầu tư và 02 Công ty Quản lý Quỹ
 • Thưởng duy trì hợp đồng 3% giá trị bình quân của tài khoản bảo hiểm mỗi 03 năm
 • Hoàn 100% phí bảo hiểm rủi ro vào năm hợp đồng thứ 10, 15 và 20
 • Chi trả toàn bộ giá trị quỹ hợp đồng vào ngày kết thúc hợp đồng
Mở rộng  Thu gọn 

Quyền lợi cộng thêm

Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng trong 03 năm hợp đồng đầu tiên nếu đóng đủ, đúng hạn phí bảo hiểm cơ bản và chưa từng rút tiền từ tài khoản bảo hiểm
Mở rộng  Thu gọn 

​​​​​​​Độ tuổi tham gia

30 ngày tuổi đến 70 tuổi
Mở rộng  Thu gọn 

Thời hạn hợp đồng

Chính sách đóng phí

 • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn hợp đồng
 • Bắt buộc đối với 03 năm hợp đồng đầu tiên
 • Linh hoạt kể từ năm hợp đồng thứ 4
 • Mở rộng  Thu gọn 

  Danh sách sản phẩm bổ trợ

  • FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 2.0
  • FWD Care Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0
  • FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 2.0
  • FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao 2.0
  • FWD Care Bảo hiểm tai nạn

  Thông tin chi tiết xem tại đây

   
  Mở rộng  Thu gọn 

  Quy tắc và Điều khoản

  Quỹ liên kết đơn vị FWD

  Từ chối
  Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
  Chấp nhận