ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH HỘI VIÊN VIETCOMBANK PRIORITY

Để trở thành hội viên Vietcombank Priority, Khách hàng cần đáp ứng tối thiểu 1 trong 3 tiêu chí tài chính như sau:

       Tổng số dư tiền gửi (VNĐ và ngoại tệ) quy VNĐ không kỳ hạn và có kỳ hạn bình quân năm gần nhất từ 2 tỷ VNĐ trở lên.

       Tổng dư nợ (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) quy VNĐ bình quân năm gần nhất từ 3 tỷ VNĐ trở lên và thuộc phân loại nợ Nhóm 1 theo quy định của Vietcombank.

       Chủ thẻ tín dụng Platinum của VCB có tổng doanh số chi tiêu thẻ (bao gồm doanh số của tất cả các loại thẻ tín dụng) tích lũy hàng năm theo khách hàng từ 150 triệu VNĐ trở lên.

Lưu ý: Các chính sách liên quan đến Dịch vụ Khách hàng ưu tiên có thể được điều chỉnh, bổ sung tại từng thời kỳ.