Sản phẩm & Dịch vụ

  Danh sách chi tiết

  Câu hỏi thường gặp

  • 1. Vietcombank có cung cấp sản phẩm Thư tín dụng tuần hoàn hay không?
   • Vietcombank cung cấp sản phầm thư tín dụng tuần hoàn cho Quý Khách hàng là Bên mua để thanh toán với Bên bán hàng quen thuộc, với số lượng, chủng loại hàng hóa mua bán ổn định trong một thời gian dài.
   • Lợi ích: Quý Khách hàng chỉ cần mở một L/C cho cả hợp đồng mua bán hàng hóa và đối tác Bên bán không phải chờ một L/C mới được phát hành.
    
  • 2. Lợi ích của sản phẩm Bao thanh toán quốc tế là gì?
   • Vietcombank thực hiện bao thanh toán trên cơ sở Quý Khách hàng với vai trò là Bên bán hàng chuyển nhượng cho Vietcombank toàn bộ quyền và lợi ích của các khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quốc tế.
   • Vietcombank đóng vai trò là đại lý bao thanh toán xuất khẩu cung cấp dịch vụ theo dõi khoản phải thu, ứng trước cho Bên xuất khẩu; đại diện cho Bên xuất khẩu liên hệ và giao dịch với đại lý bao thanh toán nhập khẩu để yêu cầu cung cấp các dịch vụ thu nợ và đảm bảo rủi ro tín dụng Bên nhập khẩu. 
   • Vietcombank duy trì mạng lưới đại lý bao thanh toán rộng khắp trên toàn thế giới sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng linh hoạt phương án tài chính trên cơ sở ứng trước cho Khách hàng.
    
  • 3. Khi thực hiện thuê tài chính, khách hàng tổ chức sẽ liên hệ với Vietcombank hay Vietcombank Leasing?

   Dịch vụ Cho thuê tài chính là dịch vụ của được cung cấp bởi Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBL). Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với VCBL hoặc các Chi nhánh của Vietcombank để tư vấn tổng thể các sản phẩm dịch vụ trong đó có dịch vụ Cho thuê tài chính.

  Từ chối
  Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
  Chấp nhận