Chi tiết ưu đãi

Thời gian áp dụng
Từ ngày 01/04/2023
Địa điểm áp dụng

Toàn quốc

Đối tượng áp dụng
Khách hàng Ưu tiên của Vietcombank

 

Khách hàng Ưu tiên đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCBS trong thời gian khuyến mãi sẽ nhận được các ưu đãi:

  • 0 phí giao dịch Chứng khoán cơ sở (CKCS) và Chứng khoán Phái sinh (CKPS) tại VCBS
  • 0 phí chăm sóc từ cán bộ môi giới
  • 10 tỷ hạn mức cho vay ký quỹ.

Thể lệ chuơng trình: Xem tại đây

 

Khách hàng Ưu tiên đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCBS trong thời gian khuyến mãi sẽ nhận được các ưu đãi:

  • 0 phí giao dịch Chứng khoán cơ sở (CKCS) và Chứng khoán Phái sinh (CKPS) tại VCBS
  • 0 phí chăm sóc từ cán bộ môi giới
  • 10 tỷ hạn mức cho vay ký quỹ.

Thể lệ chuơng trình: Xem tại đây

Có thể bạn quan tâm

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận