Sản phẩm & Dịch vụ

  Danh sách

  Câu hỏi thường gặp

  • 1.

   Những khách hàng SME nào được cho vay tại Vietcombank?

   Khách hàng SME thoả mãn các điều kiện sau:

   • Khách hàng là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có năng lực pháp luật dân sự và đủ điều kiện được cấp tín dụng theo quy định hiện hành của pháp luật và của VCB;
   • Khách hàng không thuộc đối tượng bị cấm, hạn chế cấp tín dụng theo quy định hiện hành của pháp luật và của VCB;
   • Đáp ứng các điều kiện cụ thể theo mục đích vay
  • 2.

   Khách hàng SME có thể vay vốn cho mục đích gì?

   Khách hàng SME để vay vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật
  • 3. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là gì?
   VCB nhận đa dạng nhiều loại tài sản bảo đảm khác nhau phù hợp với mục đích vay vốn
  Từ chối
  Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
  Chấp nhận