GÓI SẢN PHẨM “TÍCH LŨY VÀ ĐẦU TƯ”

Mô tả sản phẩm: là một giải pháp tài chính hoàn hảo dành cho khách hàng cá nhân (KH) có nhu cầu tiết kiệm và khớp lệnh đầu tư vào kênh chứng chỉ quỹ mở hoặc/ và bảo hiểm với số tiền là tiền lãi thu được định kỳ từ khoản tiền gửi tiết kiệm.
 
LỢI ÍCH:
 • Lãi suất ưu đãi với biên độ thưởng tương ứng theo Gói mà KH lựa chọn.
 • Một giao dịch thực hiện cả 2 mục đích: tiết kiệm và đầu tư.
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

1.      Đối tượng khách hàng: là KH cá nhân có nhu cầu thực hiện kế hoạch tài chính đảm bảo vừa tích lũy vừa đầu tư từ nguồn tiền lãi được tạo ra từ chính khoản tiền tích lũy.

2.      Các lựa chọn gói sản phẩm:
 •  Gói 1: Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ và bảo hiểm Bảo an tài trí
 •  Gói 2: Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ và đầu tư Chứng chỉ quỹ mở
 •  Gói 3: Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, bảo hiểm Bảo an tài trí và đầu tư Chứng chỉ quỹ mở
3.      Loại tiền gửi: VND.

4.      Số tiền gửi tối thiểu: 
Gói
Loại hình đầu tư theo các gói
Số tiền gửi tối thiểu (VND)
Gói 1
01 hợp đồng bảo hiểm
200.000.000
Gói 2
01 quỹ mở
200.000.000
02 quỹ mở
400.000.000
Gói 3
01 hợp đồng bảo hiểm và 01 quỹ mở
400.000.000
01 hợp đồng bảo hiểm và 02 quỹ mở
600.000.000
 
5.      Kỳ hạn: 12 tháng

6.      Lãi suất: Bằng lãi suất Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ kỳ hạn 12 tháng + biên độ ưu đãi theo từng gói.

7.      Chu kỳ trả lãi: Định kỳ hàng tháng/ hàng quý.

8.      Phương thức nhận lãi: Chuyển khoản vào tài khoản đầu tư.

9.      Chu kỳ đóng phí/ đầu tư:
Loại hình đầu tư
Chu kỳ đóng phí/ đầu tư
Bảo hiểm Bảo an tài trí
Hàng tháng/ hàng quý
Đầu tư Chứng chỉ quỹ mở
Hàng tháng
 
10.  Phương thức đầu tư:
 • Số tiền lãi có được từ khoản tiền gửi tiết kiệm được chuyển khoản vào Tài khoản đầu tư và tự động chuyển để đóng phí bảo hiểm và/ hoặc mua Chứng chỉ quỹ mở theo chu kỳ đóng phí/ đầu tư tương ứng theo lựa chọn gói của KH.
11.  Quy định khác:
11.1. Điều kiện hưởng ưu đãi lãi suất:
 • Đối với Gói 1: Gửi tiết kiệm tròn 12 tháng và đóng đủ các kỳ nộp phí bảo hiểm.
 • Đối với Gói 2: Gửi tiết kiệm tròn 12 tháng và thực hiện 12 lệnh đầu tư định kỳ (SIP)
 • Đối với Gói 3: Thực hiện đồng thời điều kiện ưu đãi của gói 1 và 2.
11.2. Duy trì hoặc tất toán tài khoản:
Vào ngày đến hạn:
 • KH không được nộp thêm gốc trên tài khoản Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ.
 • Nếu KH rút gốc, tài khoản tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ chuyển về tài khoản Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ thông thường.
 • Nếu KH đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi LS và không có yêu cầu khác: KH hưởng ưu đãi lãi suất và Tài khoản Tích lũy và Đầu tư được gia hạn sang kỳ hạn 12 tháng mới.
 • Nếu KH không đáp ứng điều kiện ưu đãi lãi suất và không có yêu cầu khác: NHNT thu lại toàn bộ tiền lãi ưu đãi cho KH đã trả định kỳ trên tài khoản đầu tư, tài khoản Tích lũy và Đầu tư sẽ được chuyển sang tài khoản Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ thông thường  kỳ hạn 12 tháng.
12.    Hồ sơ đăng ký sản phẩm:
 • CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Các hồ sơ tương ứng với sản phẩm bảo hiểm Bảo an tài trí và Chứng chỉ quỹ mở theo lựa chọn của KH.

TIẾT KIỆM AUD ƯU ĐÃI

Mô tả sản phẩm: là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn đồng Đô la Úc (AUD) với lãi suất trần hấp dẫn.
 
LỢI ÍCH
 
Gia tăng lợi ích tài chính.
  
 
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
 
1.   Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân.
 
2.   Loại tiền gửi: AUD.
 
3.   Số tiền gửi tối thiểu: 3.000 AUD
 
4.   Kỳ hạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.
 
5.   Hình thức trả lãi: Cuối kỳ.
 
6.   Lãi suất: Trần lãi suất ưu đãi cập nhật theo từng tuần. 
 
7.   Quy định khác:
 • KH được thanh toán trước hạn.
 • Vào ngày đến hạn, nếu KH không đến thanh toán, toàn bộ gốc và lãi được tự động gia hạn sang kỳ hạn mới với lãi suất xác lập tại thời điểm gia hạn.
 • Trong trường hợp Vietconbank không huy động sản phẩm AUD ưu đãi, tài khoản tiết kiệm AUD ưu đãi sẽ được gia hạn sang tài khoản tiết kiệm AUD thông thường cùng kỳ hạn với lãi suất xác lập tại thời điểm gia hạn.
8.     Hồ sơ đăng ký sản phẩm:

  

 Về đầu trang

 

TÍCH LŨY CHO CON

 

 

 Mô tả sản phẩm: Tích lũy cho con (TLCC) là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn mà bố mẹ, người thân có thể tiết kiệm để tích lũy cho con theo định kỳ.

  

LỢI ÍCH

 

 Tích lũy cho con, gom yêu thương xây tương lai với tài khoản mang tên trẻ em và hưởng lãi suất hấp dẫn theo thời gian thực gửi.

 

 

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:

 

1.   Đối tượng khách hàng: Cha mẹ, người thân nhu cầu tích lũy định kỳ tiền gửi cho trẻ em dưới 18 tuổi vào tài khoảncủa trẻ.

 

2.   Loại tiền gửi: VND.

 

3.   Tài khoản Tích lũy cho con: Là tài khoản mang tên trẻ.

 

4.   Tài khoản đồng hành: Là tài khoản của cha me, người thân để chuyển tiền tích lũy cho trẻ.

 

5.   Số tiền nộp gốc định kỳ tối thiểu: 3.000.000 VNĐ

 

6.   Kỳ hạn gốc: 12 tháng

 

7.   Kỳ hạn nộp định kỳ: 3 tháng/lần

 

8.   Hình thức trả lãi: Cuối kỳ.

 

9.   Lãi suất: được quy định từng thời kỳ:

 

Thời điểm nộp tiền vào tài khoản TLCC

 

Lãi suất (%/năm)

 

Thời điểm mở tài khoản TLCC

 

6.5

 

Nộp định kỳ lần 1 (sau 3 tháng từ ngày mở TK)

 

5.5

 

Nộp định kỳ lần 2 (sau 6 tháng từ ngày mở TK)

 

5.3

 

Nộp định kỳ lần 3 (sau 9 tháng từ ngày mở TK)

 

4.8

 

Lãi suất rút trước hạn

 

0.1

 

10.     Hình thức nộp gốc định kỳ:

 

Tại quầy:

 • không giới hạn số tiền nộp gốc nhưng phải đảm bảo số tiền tối thiểu theo quy định
 • chỉ được nộp 01 lần trong ngày nộp gốc định kỳ

 

Nộp tự động:

 •  Số tiền nộp gốc định kỳ được đăng ký nộp tự động ngay khi mở tài khoản.
 • Số tiền nộp gốc định kỳ tự động được thực hiện nếu số dư được phép sử dụng trên tài khoản đồng hành lớn hơn số tiền yêu cầu nộp gốc định kỳ.
 • Số tiền nộp gốc định kỳ tự động có thể thay đổi được.
 • Trường hợp ngày nộp gốc định kỳ rơi vào ngày nghỉ, ngày lễ, giao dịch nộp gốc định kỳ tại quầy không thực hiện được, chỉ thực hiện đối với nộp gốc định kỳ tự động.

 

11.    Hồ sơ đăng ký sản phẩm:

 • CMND/ Hộ chiếu của cha mẹ, người thân còn hiệu lực
 • Giấy  “Yêu cầu gửi tiền” và Giấy đăng ký thông tin nộp gốc định kỳ tự động

 Về đầu trang 

 

TIỀN GỬI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

 

 Mô tả sản phẩm: là sản phẩm dành cho khách hàng là CBCNV có tài khoản nhận lương mở tại Vietcombank, có nguồn thu nhập định kỳ dều, ổn định và có nhu cầu tích lũy, định kỳ gửi tiền có kỳ hạn từ nguồn thu nhập từ lương.
 
LỢI ÍCH:
 • Lãi suất ưu đãi
 • Gửi tiền đơn giản, thuận tiện và sinh lời hiệu quả.
 
 
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
 
 
 
 
1.    Đối tượng khách hàng: là CBCNV có tài khoản nhận lương mở tại Vietcombank, có nguồn thu nhập định kỳ dều, ổn định.
 
 
 
2.    Loại tiền gửi: VND.
 
 
 
3.    Số tiền gửi tối thiểu: 
 
 • Tiền gốc: 10.000.000 VND (số tiền nộp tại thời điểm mở tài khoản).
 • Tiền nộp định kỳ: tối thiểu 1.000.000 VND
 
 
4.    Kỳ hạn: 
 
 • Kỳ hạn gốc: 12 tháng.
 • Kỳ hạn nộp tiền định kỳ: hàng tháng
 
 
5.    Hình thức trả lãi: cuối kỳ.
 
 
 
6.    Hình thức nộp gốc định kỳ:
 
 • Tại quầy
 • Tự động: KH đăng ký số tiền nộp tự động định kỳ ngay tại thời điểm mở tài khoản.
 
 
7.    Lãi suất: 
 
 • Phần tiền gốc gửi tại ngày mở/tái tục tài khoản: là trần lãi suất huy động VND kỳ hạn 12 tháng dành cho cá nhân.
 • Phần tiền nộp định kỳ: là trần lãi suất huy động VND cùng kỳ hạn (tính từ thời điểm nộp định kỳ đến ngày đáo hạn của tài khoản)
 • Được cộng thêm Lãi suất ưu đãi khi tài khoản đến hạn thanh toán và tiếp tục gia hạn gửi kỳ sau.
 
 
8.    Quy định khác:
 
 • Được nộp thêm tiền gốc, rút tiền lãi, rút một phần tiền gốc, tất toán tài khoản tiền gửi CBCNV vào ngày đến hạn của tài khoản.
 • Trường hợp KH đăng ký nộp tiền định kỳ tự động: nếu tài khoản của KH không đủ tiền, Vietcombank không thực hiện giao dịch, KH không bị phạt;
 • KH được thay đổi số tiền nộp định kỳ tự động và tài khoản nhận lương;
 • Không được rút một phần tiền gốc trong kỳ hạn gửi tiền.
 
 
9.   Hồ sơ đăng ký sản phẩm:
 

 

Về đầu trang 

 

 TIỀN GỬI TRỰC TUYẾN

Mô tả sản phẩm: Là sản phẩm cho phép Khách hàng gửi/rút tiền tiết kiệm thông qua internet. Sử dụng sản phẩm này, Khách hàng có thể truy cập website của NHNT để chuyển tiền từ tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán (lãi suất thấp) sang tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến (để hưởng lãi suất cao hơn).
 
LỢI ÍCH

 

  Tiện lợi - nhanh chóng:
 
+       Giao dịch 24/7, được thực hiện kể cả trong ngày nghỉ, ngày lễ (trừ thời gian ngân hàng xử lý dữ liệu cuối ngày).
 
+       Giao dịch tại bất cứ nơi nào.
 
  An toàn - Bảo mật
 
+        Thao tác đơn giản, tính bảo mật cao.
+        Giao dịch được chứng thực bằng Biên lai xác nhận giao dịch gửi tiền có kỳ hạn gửi vào hòm thư điện tử của Khách hàng.

 

Sinh lời hiệu quả
 
+         Hưởng lãi suất cao.
+         Miễn phí quản lý tài khoản.
+         Miễn phí thanh toán trước hạn.
 
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
 
1.    Tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán (tài khoản nguồn dùng để trích tiền): VND, USD, EUR.
 
2.    Tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến: VND
 
3.    Kỳ hạn: 14 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 24 tháng.
 
4.    Số tiền gửi tối thiếu: 3.000.000VND
 
5.    Lãi suất:
 
Tiền Gửi Trực Tuyến Thanh toán Đúng hạn Thanh toán Trước hạn
kỳ hạn 14 ngày

-   Lãi suất cạnh tranh (chi tiết tham khảo tại đây)

-    Vào ngày đến hạn của tài khoản, nếu Khách hàng không tất toán, tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến được tự động gia hạn theo kì hạn ban đầu với lãi suất áp dụng là lãi suất của sản phẩm Tiền Gửi Trực Tuyến tại thời điểm gia hạn.

Lãi suất 0%
kỳ hạn 01, 03, 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 24 tháng Lãi suất không kỳ hạn do NHNT quy định từng thời kỳ.
 
6.   Tính năng: 
 •  Nộp/rút tiền vào ngày đến hạn:

 +   Số lần thực hiện nộp/rút trong ngày đến hạn: không giới hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng.

 +   Kênh thực hiện giao dịch: VCB – iB@nking, VCB - Mobile B@nking và quầy giao dịch.

 +  Số tiền tối thiểu:

     Nộp tiền: 3.000.000 VND

     Rút một phần tiền gốc/lãi: không quy định

 •  Chuyển tiền tự động:

           +  Chuyển tiền tự động định kỳ từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn sang tài khoản Tiền gửi trực tuyến (kỳ chuyển tiền tự động là kỳ hạn của tài khoản Tiền gửi trực tuyến).

           +  Tính năng chuyển tiền tự động phải được đăng ký tại quầy giao dịch.

7.   Cách thức sử dụng dịch vụ

      Khách hàng có thể lựa chọn các cách thức sau để gửi tiền, rút tiền và nhận lãi của sản phẩm Tiền Gửi Trực Tuyến

+        Gửi tiền vào tài khoản Tiền Gửi Trực tuyến:
 • Thông qua website, chuyển tiền từ tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán sang tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến.
 • Thông qua dịch vụ VCB - Mobile B@nking, chuyển tiền từ tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán sang tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến.
+        Tất toán tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến:
 • Đến quầy để tất toán tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến, hoặc
 • Thông qua website hoặc điện thoại di động, tất toán và chuyển tiền từ tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến sang tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán.
 +       Nhận tiền lãi: lãi được trả cuối kỳ 
 • Lãi nhập gốc, hoặc
 • Lãi tự động chuyển sang tài khoản Tiền Gửi Thanh ToánVND
8.    Quy định khác 
 • Tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán và tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến phải cùng đứng tên một người.
 • Không áp dụng đối với tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán đồng sở hữu.
 • Trước khi xác nhận mở tài khoản: Khách hàng xác nhận và đồng ý thông tin trên Thỏa thuận mở và sử dụng Tài khoản Tiền gửi trực tuyến
 •  Mẫu chữ kí sử dụng khi khách hàng giao dịch Tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến tại quầy là mẫu chữ kí Khách hàng đã đăng kí khi mở tài khoản tiền gửi thanh toán sử dụng để chuyển tiền vào Tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến.
 • Khách hàng có nhu cầu thay đổi mẫu chữ ký đối với tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến đề nghị trực tiếp đến Ngân hàng để làm thủ tục đăng ký thay đổi.
 • Trường hợp khách hàng không có tài khoản thanh toán bằng VND hoặc tất cả các tài khoản thanh toán bằng VND của khách hàng bị khóa/khóa chiều ghi có, khách hàng thực hiện nhận chi trả tài khoản tiền gửi trực tuyến tại chi nhánh/phòng giao dịch của Vietcombank.
 
 
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
 
 • Khách hàng là công dân Việt Nam mở tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán tại NHNT.
 • Đăng ký dịch vụ Ngân hàng trực tuyến VCB i-b@nking hoặc VCB - Mobile B@nking.
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 •   Hướng dẫn đăng ký Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking
  +       Hồ sơ đăng ký 
o    CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc)
o    Mẫu đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử (tại đây)
  +       Đăng ký sử dụng: Tại các điểm giao dịch của NHNT trên toàn quốc (danh sách tại đây
 • Hướng dẫn chuyển tiền từ tài khoản Tiền Gửi Thanh Toán sang tài khoản Tiền Gửi Trực Tuyến (tại đây).

Về đầu trang


 

 

 

 TÍCH LŨY KIỀU HỐI

1.    Đối tượng Khách hàng: Khách hàng nhận tiền kiều hối tại NHNT và có nhu cầu gửi lại nguồn tiền kiều hối này tại NHNT để hưởng lãi suất cao và ưu đãi lớn.
2.    Loại tiền: USD
 
3.  Kỳ hạn: 1 tháng
4.    Hình thức trả lãi: cuối kỳ.
5.    Lãi suất: 0.00 %/năm
6.  Hồ sơ đăng ký sản phẩm
 • CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực

TIẾT KIỆM TỰ ĐỘNG

1.   Đối tượng: Khách hàng cá nhân có thu nhập định kỳ và ổn định trên tài khoản không kỳ hạn.

2.   Hình thức: Số tiền Khách hàng yêu cầu được chuyển tự động theo định kỳ từ tài khoản không kỳ hạn sang tài khoản tiết kiệm tự động với lãi suất cao hơn.

3.   Tài khoản tiết kiệm tự động: là tài khoản có kỳ hạn do Khách hàng đăng ký để định kỳ chuyển tiền vào.

4.   Loại tiền: VND, USD.

5.   Lãi suất: Theo biểu lãi suất hiện hành.

6.   Số tiền chuyển: Là bội số của 3.000.000 VND  hoặc  300 USD

7.   Chu kỳ chuyển tiền: là kỳ hạn của tài khoản tiết kiệm tự động do Khách hàng đăng ký.

8.    Ngày dừng chuyển tiền tự động:

 • Là ngày Khách hàng lựa chọn dừng chuyển tiền tự động,  hoặc
 • Là ngày tất toán, đóng tài khoản tiết kiệm tự động. Trong trường hợp này, tính năng chuyển tiền tự động giữa các tài khoản tự động hết hạn hiệu lực.

 • Khách hàng được quyền thay đổi: tài khoản không kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm tự động, số tiền chuyển, chu kỳ chuyển, ngày dừng chuyển.
 • Đến kỳ chuyển tiền:
             + nếu tài khoản không kỳ hạn có đủ số dư, NHNT tự động chuyển số tiền Khách hàng yêu cầu vào tài khoản tiết kiệm tự động.
+ nếu tài khoản  không kỳ hạn không có hoặc không đủ tiền, tài khoản tiết kiệm tự động không bị tất toán trước hạn, không bị phạt lãi.
 • Khách hàng có thể rút vốn trước hạn .

10. Hồ sơ đăng ký sản phẩm


TIẾT KIỆM LĨNH LÃI ĐỊNH KỲ

1.    Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu nhận khoản tiền lãi theo định kỳ để chi trả các nhu cầu tiêu dùng.

2.    Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.

3.    Số tiền gửi tối thiểu:

 • 30.000.000 VND
 • 2.000 USD
 • 2.000 EUR

4.    Kỳ hạn: 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60 tháng.

5.    Chu kỳ trả lãi: hàng tháng, hàng quý

6.    Lãi suất: Được công bố từng thời kỳ tại các điểm giao dịch của NHNT.

  Khách hàng gửi tiền VND, EUR kì hạn TRÊN 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi bậc thang:

Số tiền gửi

Lãi suất ưu đãi

Từ 200 triệu VND trở lên

Tiết kiệm trả lãi định kì cùng kì hạn  + 0.12%/năm(*)

Từ 10.000 EUR  trở lên

Tiết kiệm trả lãi định kỳ cùng kì hạn + 0.12%/năm

 

 

 

 
 (*): Với điều kiện không vượt quá trần lãi suất huy động theo quy định của NHNN  
 
7.  Phương thức nhận lãi định kỳ:
 • Bằng tiền mặt.
 • Chuyển vào tài khoản.

8.    Thanh toán

 • Trước hạn:
+ Khách hàng được thanh toán trước hạn và hưởng sàn lãi suất không kỳ hạn của NHNT cho số ngày thực gửi.
+ NHNT sẽ thu lại phần lãi chênh lệch trước khi trả gốc cho Khách hàng trong trường hợp lãi Khách hàng được hưởng khi thanh toán trước hạn nhỏ hơn tổng số lãi Khách hàng đã nhận trong kỳ hiện hành.
 • Vào ngày đến hạn:
+ Khách hàng được quyền nộp thêm hoặc rút một phần từ sổ tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ
+ Số tiền lĩnh lại định kỳ tự động quay vòng sang kỳ hạn mới với lãi suất xác lập tại thời điểm gia hạn.
+ Trường hợp NHNT không tiếp tục huy động sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, các sổ tiết kiệm được chuyển sang lại hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ cùng kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn hơn gần nhất

9. Hồ sơ đăng ký sản phẩm

Về đầu trang


TIẾT KIỆM TRẢ LÃI TRƯỚC

1.    Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân có nhu cầu lĩnh lãi ngay khi gửi tiền để chi trả các nhu cầu tiêu dùng cá nhân.

2.    Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.

3.    Kỳ hạn: 1, 3, 6, 12, 18, 24 tháng.

4.    Hình thức trả lãi:  Nhận trước tiền lãi của cả kỳ hạn gửi ngay khi gửi tiền.

5.    Lãi suất:  Theo biểu lãi suất hiện hành cho Sản phẩm Tiết kiệm lĩnh lãi trả trước của Vietcombank (niêm yết tại các điểm giao dịch trên toàn quốc)

6.    Phương thức nhận lãi:

 • Bằng tiền mặt hoặc
 • Tự động chuyển vào tài khoản

7.    Thanh toán

 • Trước hạn:
+ Khách hàng được thanh toán trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn cho số ngày thực gửi.
+ NHNT sẽ thu lại phần lãi chênh lệch trước khi trả gốc cho Khách hàng trong trường hợp lãi Khách hàng được hưởng khi thanh toán trước hạn nhỏ hơn tổng số lãi Khách hàng đã nhận đầu kỳ.
 •  Vào ngày đến hạn:
+ Khách hàng được quyền nộp thêm hoặc rút một phần tiền gốc, tất toán sổ tiết kiệm hoặc tiếp tục gửi tiền.
+   Số tiền gốc trên sổ tiết kiệm tự động đổi sang kỳ hạn mới với lãi suất xác lập tại thời điểm gia hạn.
+  Nếu Khách hàng không đến giao dịch: lãi trả trước được Vietcombank giữ hộ, không tiếp tục sinh lãi.

8. Hồ sơ đăng ký sản phẩm

Về đầu trang


TIẾT KIỆM THƯỜNG

1.    Lợi ích sản phẩm

 • Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh
 • Kỳ hạn gửi đa dạng
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 • Có thể sử dụng sổ tiết kiệm để thế chấp cầm cố vay vốn

2.    Tính năng sản phẩm

 • Loại tiền gửi: VND, USD, ngoại tệ khác (theo quy định của NHNT trong từng thời kỳ).
 • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND, 20 USD (ngoại tệ khác có giá trị tương đương)
 • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành.
 • Kỳ hạn: 7 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 60 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước.
 • Được rút trước hạn khi có nhu cầu rút vốn
 • Đối với tài khoản Tiền gửi có kỳ hạn mở tại quầy, các giao dịch có thể thực hiện trên kênh VCB-iB@nking:

+  Nộp thêm tiền

    o    Chỉ thực hiện vào ngày đến hạn

    o    Số tiền tối thiểu: 3.000.000 VND

    o    Số tiền tối đa: không quy định.

+  Rút một phần gốc/lãi

    o    Chỉ thực hiện vào ngày đến hạn

    o    Số tiền tối thiểu: không quy định

    o    Số tiền tối đa: toàn bộ số dư của tài khoản tại thời điểm rút.

+  Tất toán tài khoản.

 • Khi đến hạn thanh toán, nếu Khách hàng không đến lĩnh, phần lãi sẽ tự động nhập gốc và chuyển sang kỳ tiếp theo với cùng kỳ hạn.

3.    Hồ sơ đăng ký sản phẩm

Về đầu trang

  * Ghi chú: Xin khách hàng lưu ý, trong trường hợp các thông tin và điều kiện về sản phẩm dịch vụ của Vietcombank công bố trên trang   chủ này khác với các thông tin và điều kiện được nêu trong các văn bản giấy tờ được xác nhận bằng dấu và chữ k‎ý của người đại diện có thẩm quyền của Vietcombank thì các văn bản giấy tờ có xác nhận bằng dấu và chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của Vietcombank là cơ sở pháp l‎ý để xác định quyền và trách nhiệm của các bên.