Vietcombank Thanh Hóa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa ( Vietcombank Thanh Hóa) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Chi tiết xem tại đây.

VCB News

 

21/11/2018

 

Các tin tức khác