Vietcombank chưa triển khai cập nhật biểu phí dịch vụ thẻ

Vietcombank trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Vietcombank.

Chúng tôi xin thông báo chưa triển khai cập nhật biểu phí dịch vụ thẻ như đã thông báo ngày 07/7/2018.

 Trân trọng!

VCB News

10/07/2018

 

Các tin tức khác