Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự tại các chi nhánh Vietcombank: Hưng Yên, Hà Tây, Nam Hải Phòng, Quảng Ninh, Sóc Sơn, Hoàng Mai, và VCBL

Chiều ngày 02/01/2018, tại Trụ sở Vietcombank Hưng Yên đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Hưng Yên. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; lãnh đạo một số Phòng/ban Trụ sở chính gồm: Ban TCCB, Văn phòng, Ban CL&TKTH, KHDN, QLBSPBL, PDTD; Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Vietcombank Hưng Yên; đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Hải Dương, Phố Hiến.

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang – Trưởng ban TCCB đã công bố quyết định số 2788/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017 của Chủ tịch HĐQT Vietcombank về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Vietcombank Hưng Yên giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Hưng Yên kể từ ngày 01/01/2018.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Xuân Cao Cường - tân Giám Đốc Vietcombank Hưng Yên

Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Vietcombank Hà Tây đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tây. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng giám đốc; lãnh đạo các Phòng/ban Trụ sở chính: Ban TCCB, Văn phòng, Ban CL&TKTH, KHDN, QLBSPBL, PDTD; Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Vietcombank Hà Tây; đại diện Ban Giám đốc các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Trưởng ban Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, theo đó: Tại quyết định số 2836/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lành - Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Hà Tây kể từ ngày 01/01/2018.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Lành - tân Giám đốc Vietcombank Hà Tây

Cùng ngày Hội đồng quản trị Vietcombank cũng đã quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hưng - Trưởng phòng Kế toán Trụ sở chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tây.

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng giám đốc (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quốc Hưng – tân Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tây

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Vietcombank Nam Hải Phòng đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Vietcombank Nam Hải Phòng. Tham dự buổi lễ có ông Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; lãnh đạo các Phòng/ban Trụ sở chính: Ban TCCB, Văn phòng, Ban CL&TKTH, KHDN, QLBSPBL, PDTD; Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Vietcombank Nam Hải Phòng; đại diện Ban Giám đốc các Chi nhánh Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương.

Tại buổi lễ, ông Hồng Quang - Trưởng ban Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, theo đó:  Tại quyết định số 2838/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Lê Hoàng Cương – Phó Giám đốc Vietcombank Nam Định  giữ chức vụ Giám đốc Vietcombank Nam Hải Phòng kể từ ngày 01/01/2018.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên trái) tặng hoa cho ông Lê Hoàng Cương - tân Giám đốc Vietcombank Nam Hải Phòng

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Vietcombank Quảng Ninh đã diễn ra lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Vietcombank Quảng Ninh. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mỹ Hào – Ủy viên HĐQT; lãnh đạo các Phòng/ban Trụ sở chính: Ban TCCB,Văn phòng, Ban CL&TKTH, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Vietcombank Quảng Ninh; Đại diện Ban Giám đốc các Chi nhánh Hà Tây, Hạ Long.

Tại buổi lễ, ông Trần Phong Vũ – Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc giao nhiệm vụ phụ trách điều hành chi nhánh, theo đó: Tại quyết định số 2839/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành chi nhánh Vietcombank Quảng Ninh cho ông  Nguyễn Văn Việt - Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh kể từ ngày 01/01/2018.

Ông Nguyễn Mỹ Hào – Ủy viên HĐQT Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao quyết định và tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Việt được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành chi nhánh Vietcombank Quảng Ninh

Cùng ngày, tại Vietcombank Hoàng Mai đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh. Tham dự buổi lễ có Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; đại diện lãnh đạo các phòng/ban/trung tâm tại TSC gồm: Ban TCCB, Văn phòng, Trung tâm Thẻ; Ban Giám đốc và toàn bộ các cán bộ chủ chốt Vietcombank Hoàng Mai.

Theo quyết định của Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Giám đốc Trung tâm thẻ TSC Vietcombank được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Hoàng Mai.

Ông Phạm Quang Dũng – Tổng Giám đốc Vietcombank trao quyết định và tặng hoa cho bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – tân Phó Giám đốc Vietcombank Hoàng Mai

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Vietcombank Sóc Sơn diễn ra lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh. Tham dự buổi lễ có bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc; bà Lê Hồng Vân – Phó Ban Tổ chức cán bộ; Ban Giám đốc và toàn bộ các cán bộ chủ chốt Vietcombank Sóc Sơn. Tại buổi lễ, bà Lê Hồng Vân - Phó Ban Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó tại quyết định số 2834/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, Tổng giám đốc đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Lương Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng Ban thi đua Trụ sở chính Vietcombank giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Sóc Sơn kể từ ngày 01/01/2018.

Bà Đinh Thị Thái – Phó Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên phải) trao quyết định và tặng hoa cho bà Lương Thị Thanh Thủytân Phó Giám đốc Vietcombank Sóc Sơn

Sáng cùng ngày, tại Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Leasing/VCBL) đã diễn ra Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Vietcombank Leasing.

Bà Đinh Thị Thái – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ ba từ phải sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phan Dương – tân Phó Giám đốc VCBL

Tại buổi lễ, bà Lê Hồng Vân - Phó trưởng Ban TCCB Vietcombank đã công bố Quyết định số 2835/QĐ-VCB-TCCB ngày 29/12/2017, theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phan Dương, Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hà Tây giữ chức vụ Phó Giám đốc VCBL kể từ ngày 01/01/2018.

VCB News

 

02/01/2018

 

Các tin tức khác