VIETCOMBANK SÀI GÒN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Sài Gòn (Vietcombank Sài Gòn) có kế hoạch đấu thầu gói thầu “Mua sắm hệ thống xếp hàng tự động lắp đặt tại các Phòng giao dịch: Lạc Long Quân, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Trãi” (trực thuộc Vietcombank Sài Gòn), thông tin chi tiết như sau:

A. Thông tin chung:

- Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn.

- Địa chỉ: 69 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

- Điện thoại: 08 38359323; Fax: 08 38325041.

B.    Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống xếp hàng tự động lắp đặt tại các Phòng giao dịch (PGD): PGD Lạc Long Quân, PGD Nguyễn Thị Minh Khai và PGD Nguyễn Trãi (trực thuộc Chi nhánh Vietcombank Sài Gòn).

- Quyết định phê duyệt kế họạch đấu thầu số: 088/QĐ-SGN.HCNS, ngày 04/4/2017 của Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.

- Chủ đầu tư: Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Sài Gòn

- Giá dự toán: 474.540.000 đồng, Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn (Đã bao gồm thuế GTGT).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2017

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

C.   Địa điểm lắp đặt:

1. PGD Lạc Long Quân, số 479 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

2. PGD Nguyễn Thị Minh Khai, số 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. PGD Nguyễn Trãi, số 97 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

15/05/2017

 

Các tin tức khác