Vietcombank Lạng Sơn ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giao thông Vận tải và BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn

Ngày 16/3/2017, tại Lạng Sơn, Vietcombank Lạng Sơn đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và Ban quản lý (BQL) Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự buổi lễ, về phía Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn có: ông Nghiêm Văn Hải – Giám đốc; các Phó Giám đốc: ông Nguyễn Đình Đại; ông Nguyễn Ngọc Huy; ông Trịnh Tuấn Đông. Về phía BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn có ông Hoàng Viết Đông – Giám đốc. Về phía Vietcombank Lạng Sơn có: ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc; ông Nguyễn Xuân Cao Cường – Phó Giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các Phòng và CBNV chi nhánh. Đại diện chính quyền địa phương tham dự và chứng kiến lễ ký kết có ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

 Ông Lê Hồng Tâm (thứ 3 từ trái sang) - Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn ký thỏa thuận hợp tác với ông Nghiêm Văn Hải (thứ 4 từ trái sang) – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn

Theo thỏa thuận được ký kết, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn, BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn sẽ mở tài khoản thanh toán tại Vietcombank Lạng Sơn để phục vụ các nhu cầu giao dịch thu – chi các nguồn tiền qua tài khoản mở tại Vietcombank. Thực hiện chi trả lương qua tài khoản Vietcombank cho CBCNV của đơn vị cùng với việc hưởng ưu đãi miễn giảm phí, lãi vay… khi sử dụng các sản phẩm của Vietcombank. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động và nhu cầu của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn và BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông, Vietcombank  Lạng Sơn xem xét tham gia tài trợ toàn bộ hoặc một phần các chương trình, hoạt động, căn cứ theo khả năng đáp ứng  và quy chế hoạt động của Vietcombank.

 Ông Lê Hồng Tâm – Giám đốc Vietcombank Lạng Sơn ký thỏa thuận hợp tác với ông Hoàng Viết Đông – Giám đốc BQL Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn ((hàng đầu,bên phải)

Bằng việc ký kết thỏa thuân hợp tác, Vietcombank  một lần nữa khẳng định cam kết của một doanh nghiệp lớn, uy tín và thu hút các khách hàng bằng các dịch vụ tiện ích và sản phẩm có chất lượng cao. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa các đơn vị, tạo cơ hội để Vietcombank và đối tác cùng phát triển./.

VCB News 

20/03/2017

 

Các tin tức khác