Hội nghị Thông báo Kết quả Giám sát năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Vietcombank

 Chiều ngày 13/5/2015, tại Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã diễn ra Hội nghị “Thông báo Kết quả Giám sát năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Vietcombank”. Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) có đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; đ/c Phan Công Nam – Trưởng phòng Nghiệp vụ III - Ủy ban Kiểm tra. Về phía Đảng ủy Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT; đ/c Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc; đ/c Vũ Tiến Duật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đ/c Nguyễn Danh Lương - Ủy viên Ban Thường vụ - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc; đ/c Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ & Đào tạo; đ/c Nguyễn Bá Lực  - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

 

Đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW (đứng, bên trái) Thông báo “Kết quả Giám sát năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Vietcombank”.

Tại Hội nghị, đ/c Trần Mạnh Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW đã thông báo toàn văn về Kết quả giám sát của Đảng ủy Khối đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Vietcombank. Nội dung Thông báo đã rất sâu sát với các hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy Vietcombank cũng như từ Đảng ủy tới các cấp Đảng trong toàn hệ thống Vietcombank. Thông báo đã đánh giá, biểu dương những thành tích nhưng đồng thời cũng chỉ ra tồn tại cần khắc phục của Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy Vietcombank.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã tiếp thu và báo cáo  ngay những điểm cần giải trình mà Thông báo đặt ra. Hội nghị đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, học hỏi./.

VCB News

14/05/2015

 

Các tin tức khác