Vietcombank triển khai cụ thể Hợp đồng hợp tác với Bảo hiểm xã hội tại các địa phương

 Theo Hợp đồng Hợp tác thu, thu nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH),  Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH VN) đã ký ngày 24/03/2015 thì địa bàn triển khai thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN sẽ được thực hiện ở tất cả 50 tỉnh, thành phố có chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc.

Việc triển khai hợp tác thu BHXH qua Vietcombank nói trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN; Tiết kiệm chi phí chuyển tiền cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung, góp phần tích cực thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán qua  ngân hàng.  Về phía BHXH, việc hợp tác với Vietcombank sẽ góp phần tích cực hỗ trợ ngành BHXH trong công tác thu, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN từ các doanh nghiệp; Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và giảm chi phí hành chính, tăng cường khả năng theo dõi, giám sát, tập trung các nguồn quỹ bảo hiểm một cách nhanh nhất, từ đó thực hiện đầu tư nhằm bảo toàn và phát triển nguồn quỹ bảo hiểm, tối đa hóa hiệu quả các quyết định đầu tư. Đối với Vietcombank, việc đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cũng sẽ được mở rộng, khơi tăng nguồn vốn nhàn rỗi để phục vụ nền kinh tế…
Trong thời gian từ 13 - 22/4/2015 tại nhiều địa phương trên toàn quốc, Vietcombank đã triển khai Hợp đồng hợp tác với Bảo hiểm xã hội tại các tỉnh, cụ thể:

Ngày 13/04/2015, tại Thành phố Quy Nhơn, Vietcombank Quy Nhơn và BHXH tỉnh Bình Định đã ký kết Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định trước sự chứng kiến của lãnh đạo 02 bên

Ngày 16/4/2015, tại Thành phố Kon Tum, Vietcombank Kon Tum và BHXH tỉnh Kon Tum đã ký kết Hợp đồng hợp tác thu BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh Kon Tum trước sự chứng kiến của lãnh đạo 02 bên

Ngày 16/4/2015, tại Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Thái Bình, Vietcombank Thái Bình và BHXH tỉnh Thái Bình đã  ký kết Hợp đồng hợp tác thu BHXH, BHYT, BHTN của các  doanh nghiệp trên địa bàn Thái Bình trước sự chứng kiến của lãnh đạo 02 bên

Ngày 17/4/2015, tại Thành phố Huế, Vietcombank Huế và BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế  đã ký kết Hợp đồng hợp tác thu phí BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trước sự chứng kiến của lãnh đạo 02 bên

Ngày 20/04/2015, tại Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Lào Cai,  Vietcombank Lào Cai và BHXH tỉnh Lào Cai đã ký kết Hợp đồng hợp tác thu BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai trước sự chứng kiến của lãnh đạo 02 bên

Ngày 20/4/2015, tại Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Quảng Nam, Vietcombank Quảng Nam và BHXH tỉnh Quảng Nam đã ký kết Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước sự chứng kiến của lãnh đạo 02 bên 

Ngày 22/04/2015, tại Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Kiên Giang, Vietcombank Kiên Giang và BHXH tỉnh Kiên Giang  đã ký kết Hợp đồng hợp tác thu BHXH, BHYT, BHTN  của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang   trước sự chứng kiến của Đại diện lãnh đạo tỉnh, Chi nhánh NHNN tỉnh và lãnh đạo 2 bên

 

VCB News

25/04/2015

 

Các tin tức khác