Vietcombank thông báo trả thưởng Chương trình điểm thưởng cho thẻ tín dụng Amex truyền thống đợt 2/2014

 

Vietcombank xin chúc mừng các khách hàng sau đây đủ điều kiện nhận thưởng Chương trình điểm thưởng cho thẻ tín dụng Amex truyền thống đợt 2/2014.

Danh sách chi tiết khách hàng được nhận thưởng vui lòng xem tại đây

Thông tin chi tiết của chương trình vui lòng xem tại đây

30/07/2014

 

Các tin tức khác