Vietcombank Kiên Giang thông báo thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Rạch Giá

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-VCB.TCCB&ĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam về việc chuyển địa điểm phòng giao dịch Rạch Giá trực thuộc Chi nhánh Kiên Giang.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang (Vietcombank Kiên Giang) xin trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2014, Phòng giao dịch Rạch Giá trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang chuyển địa điểm hoạt động như sau:

-          Địa điểm cũ: Số 01 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

-          Địa điểm mới: Số 02 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Quý khách hàng giao dịch xin vui lòng liên hệ điện thoại: (077) 395 8989 / 371 7979;  Fax: (077) 396 4567

25/07/2014

 

Các tin tức khác