ĐẢNG ỦY HỘI SỞ CHÍNH VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ XI)

Thực hiện Kế hoạch số 328-KH/ĐU.NHNT ngày 15/7/2013 của Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Kế hoạch 188-KH/ĐU.HSC ngày 18/9/2013 của Đảng uỷ Hội sở chính về học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng Khóa XI, ngày 12/10/2013, tại Hôi sở chính 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Ban thường vụ Đảng ủy Hội sở chính đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghi quyết hội nghị lần thứ 7 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể các Đảng viên của Đảng bộ HSC. Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có đ/c Nguyễn Thế Trung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, đồng thời là giảng viên của hội nghị; đại diện cho Đảng ủy HSC có đ/c Trương Lệ Hiền – UV Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank, cùng sự tham dự của hơn 200 Đảng viên.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ tưởng niệm để tưởng nhớ và biết ơn tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam - Người anh hùng của dân tộc Việt Nam.

                                        

Trong thời gian học tập, các đại biểu đã được nghe đ/c Nguyễn Thế Trung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Trung ương giới thiệu, quán triệt các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 7 - BCH TW Đảng, Khóa XI, bao gồm: Nghị quyết “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận “Về việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”;

                                        

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Lệ Hiền - UVTV Đảng ủy HSC, Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank nhấn mạnh: Các Nghị quyết, Kết luận được Hội nghị Trung ương 7 thông qua là những vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, của doanh nghiệp nhà nước nói riêng cả trong giai đoạn hiện tại và lâu dài, bởi vậy việc tham gia học tập, quán triệt NQ có ý nghĩa quan trọng giúp các Đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích ý nghĩa, nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 7 thảo luận và thông qua, để từ đó xác định rõ và xây dựng các chương trình hành động cụ thể tại cơ sở, tại đơn vị, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao./.

VCB News

14/10/2013

 

Các tin tức khác