Sở giao dịch Vietcombank tăng lãi suất huy động USD
Từ ngày 6/7/2007, lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tài khoản bằng đồng USD áp dụng cho cá nhân tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được điều chỉnh tăng lên ở tất cả các kỳ hạn từ 6 tháng đến 60 tháng. Cụ thể như sau:

Kỳ hạn 6 tháng có mức lãi suất huy động mới là 4,65%/năm (tăng 0,25%/năm); kỳ hạn 9 tháng là 4,75%/năm (+ 0,20%/năm); kỳ hạn 12 và 18 tháng cùng là 5%/năm (+0,15%/năm); kỳ hạn 24 và 30 thàng cùng là 5,10% (+0,20%/năm); kỳ hạn 36 và 48 tháng cùng là 5,20% (+0,20%/năm) và kỳ hạn 60 tháng cũng có mức lãi suất mới là 5,20% (tăng 0,10%/năm).

Các kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng và không kỳ hạn đều được giữ nguyên ở các mức lãi suất lần lượt là: 3,70%/năm; 3,80%/năm; 4,20%/năm và 1,25%/năm.

VCB News

09/07/2007

 

Các tin tức khác