Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Tân Bình Dương bán khoản nợ của Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Quốc Huy
Tên, địa chỉ bên nợ

 Địa chỉ: 35 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Thương mại hàng tiêu dùng

Giá trị khoản nợ

 - Giá trị ghi sổ khoản nợ tính đến hết ngày 14/03/2019:  62.540.467.223 VND, bao gồm:

+ Nợ gốc: 42.962.143.272 VND (bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu, một trăm bốn mươi ba ngàn, hai trăm bảy mươi hai đồng)

+ Nợ lãi: 13.581.652.079 VND (bằng chữ: Mười ba tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, sáu trăm năm mươi hai ngàn, không trăm bảy mươi chín đồng)

+ Lãi phạt: 5.996.671.872 VND (bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi mốt ngàn, tám trăm bảy mươi hai đồng)

-  Tài sản bảo đảm khoản nợ:

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 5/A2 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 02 Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ

 Đầy đủ

Phương thức bán nợBán đấu giá/ thỏa thuận
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợĐến hết ngày 25/03/2019
Liên hệ

Vietcombank Chi nhánh Tân Bình Dương - Phòng Khách hàng doanh nghiệp

Địa chỉ: 16 Lê Trọng Tấn, Khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã  Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Cán bộ phụ trách: anh Hữu 0909.420.161

Thông tin khác
Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác