Nhu cầu bán nợVietcombank Chi nhánh Biên Hòa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Ông Nguyễn Ngọc Dũng và Bà Tôn Thị Thu Trang.
Tên, địa chỉ bên nợ
Giá trị khoản nợ
Giá bán dự kiến
Đơn vị
Tài sản bảo đảm khoản nợ
Phương thức bán nợ
Thời hạn gửi văn bản đề nghị mua nợ
Liên hệ
Thông tin khác
Thông tin chi tiết

Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa công khai thông tin về việc tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay theo Thông báo số 01.18/TGTS/NND ngày 04/10/2018 được gửi tới Ông Nguyễn Ngọc Dũng và Bà Tôn Thị Thu Trang.

- Tài sản bảo đảm bị thu giữ là 02 bất động sản tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tài sản hiện đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Ông Nguyễn Ngọc Dũng và Bà Tôn Thị Thu Trang tại Vietcombank Chi nhánh Biên Hòa.

- Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

- Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 30/10/2018 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

 

Các thông tin khác