Nhập khẩu

Hỗ trợ hoạt động thương mại quốc tế thông suốt với uy tín và kinh nghiệm của Vietcombank

      Thư tín dụng nhập khẩu

Tín dụng chứng từ  là phương thức thanh toán trong đó ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của người yêu cầu (người  nhập khẩu), cam kết thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người xuất khẩu) hoặc chấp nhận hối phiếu do người hưởng lợi kí phát khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với qui định của Thư tín dụng (L/C).

1. Phát hành L/C

Vietcombank thực hiện phát hành L/C theo yêu cầu của doanh nghiệp (người nhập khẩu) để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán vào một thời hạn nhất định trị giá của L/C cho người hưởng lợi khi người hưởng lợi xuất[01]  trình bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện nêu trong L/C.

L/C có thể được phát hành miễn kí quĩ hoặc kí quĩ theo một tỉ lệ nhất định trên tổng trị giá cam kết của Vietcombank, với tỉ lệ kí quĩ hoặc miễn kí quĩ tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm doanh nghiệp.

 Lợi ích

 • Đảm bảo an toàn cho cả bên xuất khẩu và nhập khẩu;
 • Giúp cho bên nhập khẩu giảm bớt áp lực về vốn;
 • Nhận được tư vấn về nội dung và cách thức giao dịch tốt nhất để đảm bảo quyền lợi;
 • Có thể được tài trợ vốn thông qua miễn giảm tỉ lệ kí quĩ phát hành L/C hoặc cho vay vốn.

 2. Sửa đổi L/C

Vietcombank thực hiện sửa đổi L/C theo yêu cầu của doanh nghiệp (người nhập khẩu).

Lợi ích

 • Việc sửa đổi L/C nhanh chóng và thuận tiện;
 • Hỗ trợ xem xét các điều khoản sửa đổi và tư vấn hợp lí để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.
 •  3. Ủy quyền nhận hàng/Kí hậu vận đơn/Bảo lãnh nhận hàng

  Vietcombank kí hậu trên vận đơn hoặc phát hành ủy quyền nhận hàng hoặc bảo lãnh nhận hàng theo L/C để doanh nghiệp làm thủ tục nhận hàng với người vận chuyển.

  Lợi ích

  Giúp doanh nghiệp làm thủ tục nhận hàng khi bộ chứng từ đầy đủ chưa về mà mới chỉ có bản gốc/bản sao của vận đơn đường biển hoặc bản gốc của vận đơn hàng không.

  4. Thanh toán L/C

  Vietcombank thực hiện cam kết thanh toán theo L/C khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với điều kiện của L/C hoặc khi doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bộ chứng từ bất hợp lệ.

  Lợi ích

  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xử lí chứng từ nhằm giảm thiểu những rủi ro trong thanh toán;
  • Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian hợp lí và mức phí cạnh tranh nhất.

      Nhờ thu nhập khẩu

Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo, với điều kiện là nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu để nhận hàng.

Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài, Vietcombank sẽ thông báo với doanh nghiệp để yêu cầu thanh toán cho bộ chứng từ hoặc chấp nhận thanh toán hối phiếu khi đến hạn và giao bộ chứng từ để doanh nghiệp nhận hàng.

Các hình thức thu hộ

 • D/P (Documentary against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới giao bộ chứng từ giao hàng cho họ.
 • D/A (Documentary against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ.

 Lợi ích

 • Nhận được hỗ trợ trong việc xử lí chứng từ;
 • Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian ngắn nhất và mức phí hợp lí nhất thông qua mạng lưới rộng khắp của Vietcombank.

      Chuyển tiền

Đây là dịch vụ của Vietcombank đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong việc thanh toán các chi phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ… cho đối tác theo phương thức đơn giản nhất.

Các dịch vụ cụ thể

 • Chuyển tiền nhập khẩu theo phương thức T/T (Telegraphic transfer)
 • Chuyển tiền nhập khẩu bằng phát hành séc (Bankdraft)

Lợi ích

 • Thủ tục đơn giản, các nguồn tiền chuyển linh hoạt;
 • Có thể giao dịch tại bất cứ chi nhánh Vietcombank nào trên toàn quốc, chuyển tiền tại quầy hoặc gửi lệnh chuyển tiền qua kênh điện tử, nhận báo có online;
 • Mức phí chuyển tiền cạnh tranh, không tính phụ phí nếu chuyển bằng tiền mặt;
 • Ứng dụng cơ chế tự động hóa cao, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chuyển tiền nhanh chóng và chính xác;
 • Được cung cấp các dịch vụ gia tăng như tư vấn về chế độ quản lí ngoại hối, số tài khoản quốc tế (IBAN), phòng chống rửa tiền, thông tin cấm vận.