I. CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU 3% DOANH SỐ MUA VÉ MÁY BAY DÀNH RIÊNG CHO CHỦ THẺ VIETCOMBANK CONNECT 24

      1.   Đối tượng tham gia:

      Các chủ thẻ sử dụng thẻ Vietcombank Connect 24 để mua vé máy bay trực truyến tại trang web của Vietnam Airlines: www.vietnamairlines.com.

      2.   Nội dung chương trình:

      -       Thời gian triển khai: Từ 15/04/2011 đến hết 15/05/2011 (tính theo ngày thực hiện giao dịch).

-       Thời gian trả thưởng: Trong vòng 15 tuần kể từ ngày kết thúc mỗi đợt trả thưởng chương trình, cụ thể:

II. CHƯƠNG TRÌNH TẶNG THƯỞNG 100.000 VNĐ DÀNH RIÊNG CHO CÁC CHỦ THẺ VIETCOMBANK CONNECT 24

             1.   Đối tượng tham gia:

      Các chủ thẻ sử dụng thẻ Vietcombank Connect 24 để mua vé máy bay trực truyến tại trang web của Vietnam Airlines: www.vietnamairlines.com

2.   Nội dung chương trình:

          Nội dung: Vietcombank sẽ tặng thưởng 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng chẵn) vào tài khoản của 1.000 khách hàng đầu tiên đủ điều kiện tặng thưởng.

            3.   Điều kiện, điều khoản của chương trình: vui lòng xem chi tiết tại đây.

 

-      Điều kiện tặng thưởng: Khách hàng được tặng thưởng là các khách hàng lần đầu thực hiện giao dịch sử dụng thẻ Vietcombank Connect24 mua vé máy bay trực tuyến qua trang web Vietnam Airlines trong thời gian triển khai chương trình .

-       Thời gian triển khai: Từ 01/04/2011 đến hết 30/06/2011 (tính theo ngày thực hiện giao dịch)

-       Thời gian trả thưởng: Trong vòng 15 tuần kể từ ngày kết thúc chương trình

 

Ø   Đợt trả thưởng 1: Trả thưởng cho các khách hàng sử dụng thẻ Connect 24 để thực hiện mua vé qua trang web Vietnam Airlines trong giai đoạn từ 15/04/2011 đến 15/05/2011 và thực hiện bay trong giai đoạn 15/04/2011 đến hết 31/07/2011. Ngày kết thức đợt trả thưởng 1 là ngày 31/07/2011.

 

 

Ø    Đợt trả thưởng 2: Trả thưởng cho các khách hàng sử dụng thẻ Connect 24 để thực hiện mua vé qua trang web Vietnam Airlines trong giai đoạn từ 15/04/2011 đến 15/05/2011 và thực hiện bay trong giai đoạn 01/08/2011 đến hết 30/11/2011. Ngày kết thúc chương trình đợt 2 là ngày 30/11/2011.

-             Điều kiện được hưởng chiết khấu:  Áp dụng cho các chủ thẻ thỏa mãn các điều kiện sau:

Ø    Doanh số mua vé máy bay đạt từ 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng chẵn) trở lên. Doanh số mua vé máy bay là tổng giá trị các vé (đã bao gồm thuế và các lệ phí kèm theo) được thanh toán bằng cùng 01 (một) số thẻ Vietcombank Connect 24 trong thời gian thực hiện chương trình .

Ø    Chủ thẻ thực hiện giao dịch là khách bay (Khách hàng thực hiện tối thiểu 01 chuyến bay bằng vé đã mua trong thời gian trả thưởng chương trình).

-       Doanh số được hưởng chiết khấu: Doanh số được chiết khấu bằng tổng giá trị các vé đã bao gồm thuế và các lệ phí kèm theo) được mua và đã được sử dụng để bay trong từng đợt chương trình, cụ thể:

Ø    Đợt 1: Từ 15/04/2011 đến hết 31/07/2011. Áp dụng cho các vé máy bay mua qua trang web Vietnam Airlines trong giai đoạn từ 15/04/2011 đến 15/05/2011 và thực hiện bay trong giai đoạn 15/04/2011 đến hết 31/07/2011.

Ø    Đợt 2: Từ 15/04/2011 đến hết 30/11/2011. Áp dụng cho các vé máy bay mua qua trang web Vietnam Airlines trong giai đoạn từ 15/04/2011 đến 15/05/2011 và thực hiện bay trong giai đoạn 01/08/2011 đến hết 30/11/2011.