Vietcombank thông báo về thời gian thực hiện bảo trì, nâng cấp hệ thống

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác

Để nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho Quý Khách hàng/Đối tác, đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị ngân hàng hiện đại, Vietcombank sẽ thực hiện bảo trì và nâng cấp hệ thống trong khoảng một số thời gian các ngày từ 15/06/2018 đến 17/06/2018.

Vietcombank đã có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc bảo trì và nâng cấp hệ thống nói trên nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến Quý khách hàng/Đối tác. Tuy nhiên trong trường hợp bất khả kháng nếu làm hạn chế việc sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng và Đối tác vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng (VCC) theo số điện thoại 1900 54 54 13 để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn!

15/06/2018

 

Các tin tức khác