Vietcombank Đắc Lắk thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá

 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắc Lắk thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá 01 Khoản nợ gồm toàn bộ dư nợ gốc, nợ lãi và phạt với các Tài sản bảo đảm tại tỉnh Đắc Lắk (xem chi tiết tại đây).

VCB News

29/12/2017

 

Các tin tức khác