THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Ngày đấu giá: 29/12/2017

Tên tổ chức sở hữu cổ phần:                    Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:       Ngân hàng TMCP Phương Đông

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:              18.887.709 cổ phần

Mệnh giá:                10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:          13.000 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:    58 NĐT

          + Tổ chức:    4 NĐT

          + Cá nhân:    54 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:     13.160.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:      58 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:       13.160.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:                3.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất:               1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất:                   14.500 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất:                 13.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất:         14.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất:        13.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:       13.005 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá:                 58 NĐT

            + Tổ chức:    4 NĐT

+ Cá nhân:    54 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được:   13.160.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài:         0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:       171.140.100.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Từ ngày 30/12/2017 đến 16h ngày 08/01/2018

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:      Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 08/01/2018

 

 

29/12/2017

 

Các tin tức khác