THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

    Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông như sau:

   Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông

3.      Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

4.      Vốn điều lệ: 4.000.000.000.000 đồng

5.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 18.887.709 cổ phần

6.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 58 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 4 NĐT                      Cá nhân: 54 NĐT

7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 13.160.000 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 3.001.000 CP           Cá nhân: 10.159.000 CP

8.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2017

9.      Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 29/12/2017

27/12/2017

 

Các tin tức khác