Chương trình điểm thưởng dành cho chủ thẻ tín dụng Vietcombank American Express truyền thống

Vietcombank xin trân trọng thông báo Chương trình điểm thưởng dành cho chủ thẻ tín dụng Vietcombank American Express truyền thống (thẻ Amex truyền thống) như sau:

-          Thời gian xét thưởng: Xét thưởng hàng quý

-          Nội dung chương trình

o    Với mỗi 100.000 VNĐ chi tiêu hoặc rút tiền bằng thẻ tín dụng Amex truyền thống, chủ thẻ được tích lũy 01 điểm thưởng của chương trình

o    Điểm thưởng tích lũy của chủ thẻ được thông báo trên sao kê thẻ gửi hàng tháng cho khách hàng.

o   Sau mỗi kỳ trả thưởng, điểm thưởng tích lũy của chủ thẻ được quy đổi thành tiền thưởng với giá trị quy đổi: 01 Điểm thưởng = 400 VNĐ

(Tương đương:  Số tiền trả thưởng = Số điểm thưởng x 400 VNĐ)

Thể lệ chi tiết của chương trình vui lòng xem tại đây

26/05/2014

 

Các tin tức khác