Khuyến khích tổ chức, cá nhân thanh toán bằng séc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cung ứng và sử dụng séc trong thanh toán. Động thái này nhằm khuyến khích thanh toán phi tiền mặt.

Theo Thông tư, người được sử dụng séc là người có tài khoản tại ngân hàng, có khoản tiền trong tài khoản có thể chi trả toàn bộ số tiền ghi trên séc khi xuất cho người thụ hưởng (người được trả tiền).

Người ký trên séc không tuân thủ đầy đủ những quy định của tổ chức cung ứng séc, khiến tờ séc bị lợi dụng, gây ra thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Trường hợp số tiền trong tài khoản không đủ chi trả toàn bộ số tiền trên tờ séc thì người thực hiện thanh toán từ chối thanh toán; đồng thời gửi thông báo yêu cầu người ký séc trả đủ số tiền ghi trên séc. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày từ chối thanh toán, nếu người ký séc không có hồi âm sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn quyền ký phát séc, và phải nộp lại ngay toàn bộ séc trắng đã được cung ứng.

Nếu người ký phát séc vẫn không tuân thủ, sẽ bị phong toả tài khoản, bị thông báo với cơ quan chủ quản, và cơ quan công an để phối hợp giải quyết.

Lãi suất phạt chậm trả séc bằng 200% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm áp dụng. Số tiền phạt chậm trả được trả cho người thụ hưởng tờ séc.

Lưu ý khi sử dụng séc:

Những yếu tố trên tờ séc phải được in hoặc ghi rõ ràng bằng bút mực hoặc bút bi, không viết bằng bút chì các loại hoặc mực đỏ, không sửa chữa, tẩy xoá. Các chữ số ghi trên séc phải là chữ số Ả-rập (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).

Số tiền được ghi rõ ràng vào đúng nơi quy định, phải ghi bằng chữ và bằng số. Số và chữ phải viết liên tục, chữ đầu tiên phải được viết hoa, không viết cách quãng, không viết cách xa đầu dòng, không viết chèn thêm vào giữa hai chữ đã viết liền nhau, chỗ trống phải gạch chéo.

Đối với số tiền ghi bằng số, sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

Trường hợp có sai lệch giữa số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số thì số tiền được thanh toán là số tiền nhỏ hơn.

Chữ ký của người ký phát phải là chữ ký tay bằng bút mực hoặc bút bi theo chữ ký mẫu, kèm theo họ tên của người ký.

Khi người sử dụng séc viết séc sai thì phải huỷ bỏ bằng cách gạch chéo vào tờ séc trắng viết sai. Tờ séc viết sai hoặc bị hỏng phải được lưu giữ lại và trả lại cho người cung ứng séc

Theo VietNamNet

05/10/2004

 

Các tin tức khác