Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh phát mại Nhà máy gạch ngói Đồng Nai - Hà Tĩnh (lần 4)
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ

Tình trạng

Toàn bộ hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị, phượng tiện vận tải, vật kiến trúc hình thành sau đầu tư của dự án “Nhà máy gạch ngói Đồng Nai - Hà Tĩnh” công suất 25 triệu viên Q.T.C/năm gắn liền quyền sử dụng đất thuê theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 953045, do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 19/06/2008 tại địa chỉ xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (thời hạn sử dụng đất: đến hết ngày 19/06/2058, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm)

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá với giá khởi điểm 25.173.926.947 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn, chín trăm bốn mươi bảy đồng).
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

Vietcombank  Chi nhánh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Cán bộ phụ trách:

- Ông: Nguyễn Xuân Hoàng – Điện thoại 02393.777886, ext 245/0985675589, email: hoangnx.hti@vietcombank.com.vn

- Bà Trần Thị Hồng Thắm – Điện thoại: 0239.3691986/0989.012.158, email: thamtth.hti@vietcombank.com.vn

Thông tin khác

- Tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng/đơn.

- Bước giá: 200.000.000 đồng

- Chi phí hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ tham gia.

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 03/07/2019 đến 16 giờ, ngày 23/07/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại: 02393.579.999/0913.846.585.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Nhà máy gạch của Công ty CP gạch ngói Mitraco tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, thời hạn 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

+ Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 0201000665999. Tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Tĩnh.

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

- Thời gian đấu giá: Vào ngày 26/07/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Ghi chú: Giá khởi điểm trên không bao gồm giá trị QSD đất.

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác