Nhu cầuVietcombank Chi nhánh Hạ Long phát mãi 03 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại ô số 6, 7, 8 Lô A17, Khu đô thị mới Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ
Pháp lý

 Đầy đủ

Tình trạng

1.  Quyền sử dụng 300m2 đất và 01 ngôi nhà xây biệt thự 02 tầng cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại: Ô số 6, lô A17 Khu đô thị mới Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận QSD đất số AK522381 do UBND thị xã Cẩm Phả cấp ngày 25/03/2008, số vào sổ GCN: H141.

Bán đấu giá với giá khởi điểm là 3.983.219.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm tám ba triệu, hai trăm mười chín nghìn đồng).

2. Quyền sử dụng 600m2 đất và nhà kho xây tường gạch, khung thép, mái lợp tôn cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại: Ô số 7 + ô số 8, lô A17 Khu đô thị mới Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận QSD đất số AK522376 và AK522377 do UBND thị xã Cẩm Phả cấp ngày 25/03/2008, số vào sổ GCN: H142 và H143.

Bán đấu giá với giá khởi điểm là 6.238.647.000 đồng (Sáu tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).

Giá bán
Đơn vị
Phương thức thanh toánBán đấu giá
Thời hạn thanh toán
Liên hệ

1. Vietcombank Chi nhánh Hạ Long

Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh

Địa chỉ: số 84, Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Liên hệ: Anh Hưng, điện thoại: 0203.365.9915 / 0962.606.686 

Thông tin khác

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

- Tiền đặt trước:

+ Đối với bất động sản ô số 06 và tài sản gắn liền với đất là: 700.000.000 đồng/ người

+ Đối với bất động sản ô số 07 + 08 và tài sản gắn liền với đất là: 1.200.000.000 đồng/  người

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 8h00 đến  16h00 ngày 25/06/2019 đến ngày 27/06/2019.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: bắt đầu từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính), từ ngày 10/06/2019 đến ngày 25/06/2019 tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh, địa chỉ: số 84, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 14h00 ngày 28/06/2019 tại trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũ Anh, địa chỉ: số 84, Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thông tin chi tiết

 

Các thông tin khác